Nawigacja

 • Sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

  Sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

  WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

  W  roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły odnieśli naukowe sukcesy zdobywając tytuły laureatów i finalistów z kilku przedmiotów.

  Najwięcej tytułów zdobył  Aleksy Smal  kl. VIII. Uzyskał dwa tytuły laureata:   Konkursu Historycznego oraz  Konkursu  Wiedzy o Społeczeństwie. Ponadto uzyskał tytuł finalisty  Konkursu  Biologicznego.

  Kolejne sukcesy to:

  • podwójny tytuł finalisty, jaki uzyskał Filip Smal kl. VIII w Konkursie Historycznym oraz Konkursie  Wiedzy o Społeczeństwie.
  • Laura Maryszewska kl. VIII finalistka  Konkursu  Języka Polskiego
  • Franciszek Kolikow kl. VIII finalista Konkursu  Matematycznego
  • Nadia Ilin kl. VII finalistka Konkursu Języka Angielskiego.

   

  Wojewódzkie konkursy przedmiotowe wymagają   dużego wkładu pracy i wiedzy.  Dają uczniom kończącym szkołę podstawową nie tylko satysfakcję i oceny celujące z  przedmiotów.  Jeśli zostanie się ich  laureatem – uczeń ma gwarancję przyjęcia do wymarzonej szkoły w województwie w pierwszej kolejności. Tytuł finalisty daje ósmoklasistom 7 dodatkowych punktów w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, natomiast dwa tytuły finalisty( lub więcej)  dają punktów 10.   

   

  Tytuł laureata i finalisty  Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie jest dla naszej szkoły szczególnym wyróżnieniem, gdyż uczniowie z Dźwirzyna byli jedynymi reprezentantami szkół podstawowych  powiatu kołobrzeskiego, którym udało się przejść do III etapu i rywalizować o nie na szczeblu wojewódzkim.

   

  Cieszymy się, że kolejny raz możemy pochwalić się sukcesami naszych uczniów. Wszystkim zwycięzcom i ich nauczycielom – GRATULUJEMY!

   

 • Czas egzaminów

  Pomimo niezwyklaj sytuacji związanej z pandemią Covid-19 uczniowie naszej szkoły dzielnie przystępują do kolejnych części egzaminu ósoklasisty, który odbywa się w dniach 16-18.06.2020 r.Zarówno uczniom jak i nauczycielom naszej szkoły towarzyszy w tym czasie wiele emocji.Wszystkim zdającym życzymy połamania piór.

 • Procedury organizowania i przebiegu egzaminów

  Procedury organizowania i przebiegu egzaminów

  Proszę zapoznać się z informacja dotyczącą przebiegu i organizacji egzaminów:


 • Szkolna moda

  Szkolna moda

          W ramach zajęć plastycznych uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dżwirzynie mieli możliwość malowania swoich ubrań farbami do tkanin. Stworzyli wiele oryginalnych kreacji modowych. Ich autorski design możemy podziwiać na przedstawionych zdjęciach.

 • UWAGA! Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

  UWAGA! Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zamieszcza poniżej informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w wersji obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020.

 • Zamknięcie szkoły do 26.06.2020 r.

  Zamknięcie szkoły do 26.06.2020 r.

  Ze względu na wciąż panującą epidemię koronawirusa w Polsce, szkoła pozostaje zamknięta do 26 czerwca.

  Podczas zawieszenia zajęć lekcyjnych MEN rekomenduje naukę zdalną poprzez Internet.

   

 • 1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku
 • Epodreczniki.pl

  Epodreczniki.pl

  Szanowni Państwo,

  Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z nową funkcjonalnością Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej dostępnej pod adresem epodreczniki.pl. 

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym piśmie, a także na stronie internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/epodrecznikipl--nowe-funkcjonalnosci-platformy

  Z poważaniem

  Alina Sarnecka

  Dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji

   

  Załącznik:

  Komunikat dotyczący zamieszczenia nowego narzędzia na ZPE.docx (https://dokumenty.men.gov.pl/Komunikat_dotyczący_zamieszczenia_nowego_narzedzia_na_ZPE.docx)

 • Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

  Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

  W załączeniu przekazuję rozporządzenie oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z materiałami oraz udostępnienie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

  Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja, na której na bieżąco udostępniamy wszystkie najważniejsze informacje.

  Z poważaniem

  Dariusz Piontkowski

  Minister Edukacji Narodowej

   

  Załączniki:

  1. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy (https://dokumenty.men.gov.pl/Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30c_–_Egzaminy.pdf)

  2. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy (https://dokumenty.men.gov.pl/Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30c_–_Egzaminy.pdf)

  3. Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – komunikat MEN (https://dokumenty.men.gov.pl/Zasady_przeprowadzania_egzaminow_w_2020_r_–_regulacje_prawne_–_komunikat_MEN.docx)

   

 • XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Tradycje wielkanocne”

  XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Tradycje wielkanocne”

        W miesiącu marcu  nasi uczniowie uczestniczyli w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Tradycje wielkanocne”. Organizatorem konkursu był Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Na tegoroczną edycję nadesłano 1355 prac z całej Polski.

      Dużym osiagnięciem było uzyskanie II miejsca przez Ninę Kondratowicz  z  klasy 1  oraz  wyróżnienia przez Karolinę Koziurę z klasy 6.

  Gratuluję i życzę dalszych sukcesów artystycznych.

    Trzymam również kciuki za uczniów, którzy podczas pracy zdalnej wzięli udział w nastepujacych konkursach:

  • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Palmiarnię poznańską;
  • Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny  pt. „Ratujemy Świat”;
  • Wojewódzki Konkurs plastyczny pt. „Rodzina razem”;

  Dziękuje za zaangażowanie  i kreatywność . Renata Jankowska

 • Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

  Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
 • Zasady przyjęć do klasy I na rok szkolny 2020/2021

  Zasady przyjęć do klasy I na rok szkolny 2020/2021

  Zasady przyjęć do klasy I

  na rok szkolny 2020/2021

  Informacje ogólne

  1. Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

   

  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  1. Dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie , na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 20 marca 2020 r.

  Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nie obwodowa).

  Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły

   • kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

  Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

  Kandydaci spoza obwodu

   • kandydaci, dla których Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie  nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
   • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
   • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
   • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
   • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Zarządzeniu nr 12/2020 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2020.
   • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji)  szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

   

  PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

   Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Gminie Kołobrzeg w wieku:

  1) 6-letnie (rocznik 2014) – realizacja rocznego obowiązkowego przygotowania       przedszkolnego,

  2) 5-, 4- i 3-letnie prawo do wychowania przedszkolnego.

  Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

  1. Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.
  2.  Termin składania wniosków: do  20.03.2020 r..
    
  3. Przedłuża się termin składania wniosków do 27 marca 2020 r.
  4. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej lub wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 prosimy wysyłać w formie skanów lub fotografii dokumentów poprzez elektroniczną pocztę:  szkola@dzwirzyno.pl

   

  Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone w systemie papierowym, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

  Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

 • Prace plastyczne online

  Prace plastyczne online

  Rozeta , mandala to kompozycja na planie koła.

  Piękne prace uczniów z klasy VI i VII  :)

  Gratulujemy wykonawcom kreatywności - brawo !!!

 • Egzamin ósmoklasisty - decyzja MEN

  Egzamin ósmoklasisty - decyzja MEN

  Od 16 czerwca rozpocznie się egzamin dla uczniów klas ósmych.

 • Organizacja zdalnego nauczania.

  Organizacja zdalnego nauczania.
 • Pomoc dla DPS we Włościborzu

  Pomoc dla DPS we Włościborzu

  Szanowni Państwo!

  W związku z zaistniałą sytuacją koronawirusową Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu, potrzebuje wsparcia. Dlatego Stowarzyszenie Katolickiej Inicjatywy Kulturalnej działające przy parafii katedralnej w Kołobrzegu, podjęło zbiórkę różnorodnych produktów oraz środków finansowych. Dla tych z Państwa, którzy zechcieliby przyłączyć się do akcji, podaję numer telefonu do koordynatora przedsięwzięcia Pana Ryszarda Czepulonisa: 502 396 851. Można też wpłacać pieniążki na konto PKO.SA 34 1240 6508 1111 0010 1817 5807 z dopiskiem: Pomoc dla DPSO szczegółach mogą Państwo przeczytać na portalu Kołobrzeg Wiary w tytule: Ruszamy z pomocą dla mieszkańców i pracowników DPS we Włościborzu.Serdecznie dziękuję za każdy gest dobroci, wyrażony nie tylko w dobrach materialnych, ale także w duchowym i modlitewnym wsparciu Osób, którzy sami nie mogą sobie pomóc.

  Pozdrawiam serdecznie. Anna Steczkiewicz

 • Targi Edukacyjne

  Targi Edukacyjne

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną tegoroczne Targi Edukacyjne organizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kołobrzegu odbędą się w innej formie.

  Zachęcamy uczniów klas ósmych i ich rodziców do kontaktu zdalnego (z wykorzystaniem internetu lub telefonu)  z przedstawicielami szkół w celu uzyskania informacji dotyczących poszczególnych kierunków kształcenia.

  Targi Edukacyjne odbędą się w dniu 28.04.2020 r.

   

  Przedstawiciele szkół ponadpodstawowych będą dyżurować w godzinach:  

   

  I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu: 

  Artur Dzierkowski – v-ce dyrektor 10.00 -11.00 a.dzierkowski@lokopernik.pl 

  Anna Marciniak – v-ce dyrektor szkoły 11.00-12.00 a.marciniak@lokopernik.pl 

  Justyna Pilarczyk- pedagog szkolny  godz.10.00 – 11.00 j.pilarczyk@lokopernik.pl 

  Magdalena Olszewska- Miszkiel pedagog szkolny – 11.00-12.00 m.olszewska-miszkiel@lokopernik.pl 

  Marcela Tkaczyk – pedagog szkolny 12.00 – 13.00 m.tkaczyk@lokopernik.pl 

  Oliwia Sokolik – uczennica klasy I profil biologiczno –chemiczny– Messenger  godz. 10.00-12.00 

  Natalia Kiełboń – uczennica klasy I społeczno –prawnej – Messenger godz. 10.00 -12.00 

   

  Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu 

  Magdalena Dwornicka  -pedagog szkolny – Messenger 10.00-12.00 

  Radosław Pastewski – uczeń – Messenger , godz. 10.00- 12.00 

   

  Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu 

  Magdalena Barna  godz.  10.00 – 13.00 tel. 735-979-472.

  Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu 

  Jolanta Żbikowska – wicedyrektor 535 971 097 godz. 10.00 – 12.00 

   

  Zespół Szkół Ekonomiczno –Hotelarskich w Kołobrzegu 

  1 . Anna Flis – sekretariat dyrektora – tel. 94 35 405 83  wew. 14  

   godz. 10.00 -13.00 

  1. Danuta Przybysz – sekretariat uczniowski – tel. 94 35 405 83  wew. 22 godz. 10.00 -13.00 

   

  Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie 

  Dyżury w godzinach:10.00- 13.00 

   

  Nauczyciel: 

  Ryszard Jezierki – wszystkie informacje – 662064428; 

   

  UCZNIOWIE: 

   

  Karina – policja – 730305047; 

  Kacper – wojsko – 782224966; 

  Jacek – wojsko – 600392481; 

  Julia – straż graniczna – 784879690; 

  Nadia- straż graniczna – 600298052; 

  Szymon — straż graniczna – 798322746; 

   

  Społeczne Liceum Ogólnokształcące SPO im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu 

   605 257 513 – Dyrektor Szkoły Ewa Jaster 

  Porady dotyczące wyboru kierunku kształcenia udzielać będzie Justyna Pilarczyk – doradca zawodowy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w godzinach 11.00 – 13.00  pod numerem telefonu 94 354 54 47 wewn.13 

   

  Zespół Szkół Morskich

   

  tel: 881-293-112

   

  tel: 881-205-822

   

  tel: 94 35-180-82 wew. 38

   

   

 • KARTKA DLA MEDYKA

  KARTKA DLA MEDYKA

  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji pt. KARTKA DLA MEDYKA , która polegała na stworzeniu kartki/rysunku z życzeniami i podziękowaniami dla medyków. Jej celem  było przede wszystkim okazanie wdzięczności za ich trudną pracę.

  Obecna sytuacja sprawiła, że "zatrzymaliśmy" się na chwilę, uczymy się szacunku do drugiego człowieka, a także bezinteresownej pomocy, zrozumienia i wsparcia.

  Tekst i zdjęcia: Anna Sottek

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

  Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

  Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja programów nauczania będzie odbywała się zdalnie z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostały określone zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

  Szczegółowe informacje na temat "Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne" można znaleźć na stronie  www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne.

  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego oraz polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu za pomocą dziennika Librus – uczniom klas 0-III poprzez Wiadomości do rodziców, uczniom klas IV-VIII poprzez Wiadomości kierowane bezpośrednio do uczniów. 

  Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy.

  W dzienniku Librus (moduł Zadania domowe) będą przekazywane informacje, polecenia i zadania do wykonania, które uczeń ma obowiązek odesłać nauczycielowi w celu sprawdzenia lub oceny. Termin wykonania prac oraz sposób ich przesłania będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

   

  W przypadku braku dostępu do internetu lub sprzętu komputerowego, rodzic ma obowiązek zgłosić ten fakt (telefonicznie lub przez dziennik Librus) jak najszybciej dyrektorowi szkoły celem ustalenia innego sposobu pracy ucznia.  Dyrektor w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu oraz wychowawcą ustala sposób indywidualnej pracy ucznia.

  Wychowawcy oraz pedagog szkolny koordynują działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazują bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego.

  Dodatkowo nauczyciele i uczniowie klas starszych mogą korzystać z dostępnych komunikatorów oraz platform edukacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

  Sprawdzanie efektów nauczania odbywa się poza siedzibą szkoły z użyciem technologii informatycznych, z uwzględnieniem WSO i PSO.

  Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik Librus (Zadania domowe, Terminarz, Wiadomości) i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

  Prosimy Rodziców o regularne przeglądanie informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym oraz w miarę możliwości o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń a także o bieżącą współpracę z wychowawcą.

  W razie pytań i wątpliwości istnieje  możliwość kontaktów z nauczycielami, wychowawcami i dyrekcją szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
  ul. Sportowa 27
  78-131 Dźwirzyno
 • 94/3585410 (sekretariat)

Galeria zdjęć