Nawigacja

 • Listopadowy kiermasz

  Listopadowy kiermasz

  Zapraszamy na szkolny kiermasz wieńców listopadowych. Dodatkowo wieńce będa sprzdawane po mszach niedzielnych w Dźwirzynie.

   

  Listopadowy kiermasz - Obrazek 1

 • Warsztaty profilaktyczne klasy 4-8

  Warsztaty profilaktyczne klasy 4-8

  W dniu 15 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie i  odbyło się spotkanie z policjantem Powiatowej Komendy Policji w Kołobrzegu podczas, którego uczniowie dowiedzieli się jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, co to są czyny karalne oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo. Omawiane były również następujące zagadnienia: kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie, przejawy oraz przykłady demoralizacji, czyny karalne, korzystanie z Internetu i portali społecznościowych, użytkowanie telefonów komórkowych, zamieszczanie informacji i pobieranie plików z Internetu, uczęszczanie do szkoły. Ponadto uczniowie zostali uświadomieni, że za swoje czyny odpowiadają oni sami.

   

   

  Warsztaty profilaktyczne klasy 4-8 - Obrazek 1

   

  Tekst i zdjęcia : A. Sottek

 • Warsztaty profilaktyczne klasy 0-3

  Warsztaty profilaktyczne klasy 0-3

  Dnia 15 października 2018 r. w  Szkole Podstawowej w Dźwirzynie  odbyło się spotkanie klas 0 – 3  z panem policjantem  Powiatowej Komendy Policji w Kołobrzegu.

  Celem wizyty było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pan policjant przybliżył dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomniał numery alarmowe oraz zasady zachowania się podczas spotkania z nieznajomym. Uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie podróżować, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Przypominał również o konieczności noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy policjanta. Nasi uczniowie posiadają dużą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i bardzo chętnie odpowiadały na pytania pana Policjanta. Bardzo pouczające były scenki sytuacyjne, w których dzieci chętnie brały udział. Wspólne zdjęcie było zwieńczeniem tej niecodziennej wizyty.  "   

   

  Warsztaty profilaktyczne klasy 0-3 - Obrazek 1   

  Tekst i zdjęcia : A. Sottek

   

 • Pomagamy zwierzętom

  Pomagamy zwierzętom

  Klasa II podczas swoich zajęć wykonała niecodzienną pracę - domki dla kotów . Zostaną one przekazane Fundacji Ogon do Góry i pozwolą przetwać zimę bezdomnym kotkom. Przygotowaniem wszelkich potrzebnych materiałów do wykonania domków zajęli się rodzice z klasy II Państwo Ostrowscy. Uczniowie z ogromnym zapałem wykonali ciepłe , kolorowe i bardzo wygodne domki dla bezdomnych zwierzaków. Była to bardzo dobra lekcja pomagania oraz współdziałania .

   

  Pomagamy zwierzętom - Obrazek 1

 • ZAPYTANIE OFERTOWE

  ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Dnia 12. 10. 2018 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Nauczyciele zostali wyróżnieni Nagrodą Dyrektora. W tym dniu Pierwszaki dołączyły do braci uczniowskiej. Po krótkim programie artystycznym złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez panią dyrektor na uczniów naszej szkoły. Nie zabrakło niespodzianek. Upominki dla uczniów wręczyli wójt Gminy Kołobrzeg pan Włodzimierz Popiołek i inspektor ds. oświaty w Gminie Kołobrzeg pani Wioletta Linda. Ten dzień był wyjątkowy i na długo zostanie w pamięci. 

   

  Uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Obrazek 1

  Więcej zdjęć na szkolnym Facebook'u yes

 • Inauguracja Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży

  Inauguracja Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży

  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w X  jubileuszowej inauguracji Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży 👩‍🎓👨‍🎓📚🔬🔭

  Nowy rok akademicki 2018/19 KUDiM otworzył Prorektor ds. Studenckich prof. nazw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski.

  💻wykład pt. "Materiały przyszłości" poprowadził prof. Tadeusz Hryniewicz.

   

  Zdjęcia do przejrzenia - tutaj :)

 • INDYWIDUALNE KONSULTACJE

  INDYWIDUALNE KONSULTACJE

                             SZANOWNI RODZICE

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Dźwirzynie oraz pedagog szkolny serdecznie zapraszają rodziców/ opiekunów prawnych dzieci na bezpłatne

                    KONSULTACJE INDYWIDUALNE

  prowadzone przez specjalistów, panią Martę Moszko (pedagoga, psychoterapeutę systemowego)  oraz panią Małgorzatę Szczubkowską (pedagoga, terapeutę uzależnień).

  Celem zorganizowania spotkań ze specjalistami jest wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci, pomoc w zrozumieniu młodzieży wchodzącej w okres dojrzewania, a w sytuacjach kiedy rodzic dostrzega problem u swojego dziecka uzyskanie porady, psychoedukacji oraz wsparcia i informacji jak mu pomóc.

  Konsultacje odbywać się będą na terenie szkoły w piątki, w następujących terminach :

  1. 19.10.2018        godzina 13.00 – 15.00
  2. 02.11.2018        godzina 14.00 – 16.00
  3. 16.11.2018        godzina 14.00 – 16.00
  4. 30.11.2018        godzina 14.00 – 16.00
  5. 14.12.2018        godzina 14.00 – 16.00

                                                                                     Zapraszamy

  Pedagog Szkolny                                                                                     Dyrektor Szkoły

  Anna Sottek                                                                                             Elżbieta Korżel

 • Międzyszkolny konkurs literacki „Współczesny wierszyk patriotyczny”

  Międzyszkolny konkurs literacki „Współczesny wierszyk patriotyczny”

               SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II

                                         W DŹWIRZYNIE

                                                                  ogłasza 

                                  Międzyszkolny konkurs literacki

            „Współczesny wierszyk patriotyczny”

  Cele konkursu:

  ·         rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej,

  ·         rozwijanie zainteresowań historią, pobudzenie dzieci do poszukiwań, zdobywania wiedzy,

  ·         rozwijanie wyobraźni oraz uzdolnień uczniów,

  ·         szerzenie postaw patriotycznych oraz świadomości i tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży,

  ·          uwrażliwienie na los drugiego człowieka,

  ·         wywołanie wśród dzieci i młodzieży wewnętrznych przemyśleń na temat czym i jak może przejawiać się współczesny patriotyzm,

  ·         promowanie młodych talentów literackich,

  ·         uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,

  Warunki uczestnictwa:

  1.         Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 uczestników.

  2.         Uczestnik może przysłać na konkurs JEDEN lub DWA wierszyki.  Nadesłanie pracy/prac jest równoznaczne z faktem, że zgłaszający nie narusza praw autorskich osób trzecich.3.

  3.          Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów z podaniem imienia i nazwiska autorów w celach promocyjnych Konkursu.      

  4.          Konkurs przeznaczony jest dla klas 4 - 8

  Opis pracy:

  1.         Każda praca powinna być opisana następującymi danymi:

  a.         Imię i nazwisko autora,                                                         

  b.         Klasa i wiek ucznia,

  c.         Nazwa i adres szkoły, nr telefonu.

         Kryteria oceny:   

  §  własny pomysł na współczesną wizję patriotyzmu,

  §  posługiwanie się poprawną polszczyzną,

  §  stosowanie środków stylistycznych,

  §  nawiązania do historii Polski,

  §  pomysłowość, oryginalność.

   

  Składanie prac:

  1.         Termin składania prac: 30.10.2018r.

  2.         Prace konkursowe należy dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu lub gabinetu Pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

   

  Wyniki:

  1.         Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 05.11.2018r.

  2.         Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://spdzwirzyno.edupage.org/

  3.         Prace będzie oceniała komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

  5.          Każdy z uczestników otrzyma dyplom,  laureaci konkursu zostaną nagrodzeni. Nagrody zostaną dostarczone laureatom konkursu do dnia 09.11.2018 r.

  5.         Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

   

                                                SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

  Organizatorzy konkursu:

  mgr Anna Sottek

   

   

               SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II

                                         W DŹWIRZYNIE

                                    KARTA ZGŁOESZENIOWA                              

                                    Międzyszkolny konkurs literacki

         „Współczesny wierszyk patriotyczny”

   

  Nazwa szkoły/placówki ……………………………………………………………………….

  Adres szkoły/placówki ……………………………………………………………………….

  Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna  ……………………………………………………….

  e-mail szkoły lub opiekuna   ……………………………………………………….

  Telefon  opiekuna  ……………………………………………………………………….

   

   

   

  Lp.

  Imię i nazwisko

  klasa

  Tytuł wiersza

  1.

   

   

   

  2.

   

   

   

   

  3.

   

   

   

   

  4.

    

   

   

   

   

   

   

  1. Oświadczam, ze zapoznałam/em się z regulaminem konkursu literackiego „Współczesny wierszyk patriotyczny”  i akceptuje jego treść.

  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moje go dziecka  w myśl ustawy  o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

   

   

   

                                                                                 ………………………………..

                                                                                                    Podpis rodzica/opiekuna prawnego

   

 • Międzyszkolny konkurs plastyczny „Współczesny patriotyzm”

  Międzyszkolny konkurs plastyczny „Współczesny patriotyzm”

               SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II

                                         W DŹWIRZYNIE

                                                                  ogłasza 

                                  Międzyszkolny konkurs plastyczny                                  

                     „Współczesny patriotyzm”

  Cele konkursu:

  ·         rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej,

  ·         rozwijanie zainteresowań historią, pobudzenie dzieci do poszukiwań, zdobywania wiedzy,

  ·         rozwijanie wyobraźni oraz uzdolnień uczniów,

  ·         szerzenie postaw patriotycznych oraz świadomości i tożsamości narodowej wśród dzieci,

  ·          uwrażliwienie na los drugiego człowieka,

  ·         wywołanie wśród dzieci i wewnętrznych przemyśleń na temat czym i jak może przejawiać się współczesny patriotyzm,

  ·         promowanie młodych talentów plastycznych,

  ·         uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,

  Warunki uczestnictwa:

  1.         Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 uczestników.

  2.         Uczestnik może przysłać na konkurs JEDNĄ pracę.  Nadesłanie pracy jest równoznaczne z faktem, że zgłaszający nie narusza praw autorskich osób trzecich.3.

  3.          Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac z podaniem imienia i nazwiska autorów w celach promocyjnych Konkursu. 

  4.          Konkurs przeznaczony jest dla klas 0 – 3

  5.           Technika wykonania prac : wszystkie techniki malarskie i rysunkowe,

  6.          Format pracy A4

  Opis pracy:

  1.         Każda praca powinna być opisana następującymi danymi:

  a.         Imię i nazwisko autora,                                                         

  b.         Klasa i wiek ucznia,

  c.         Nazwa i adres szkoły, nr telefonu.

         Kryteria oceny: 

  §  własny pomysł na współczesną wizję patriotyzmu,

  §  nawiązania do historii Polski,

  §  pomysłowość, oryginalność.

  §  walory estetyczne pracy,

  Składanie prac:

  1.         Termin składania prac: 30.10.2018r.

  2.         Prace konkursowe należy dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu lub gabinetu Pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

   

  Wyniki:

  1.         Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 05.11.2018r.

  2.         Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://spdzwirzyno.edupage.org/

  3.         Prace będzie oceniała komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

  5.          Każdy z uczestników otrzyma dyplom,  laureaci konkursu zostaną nagrodzeni. Nagrody zostaną dostarczone laureatom konkursu do dnia 09.11.2018 r.

  5.         Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

   

                                                SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

  Organizatorzy konkursu:

  mgr Anna Sottek

   

   

     

               SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II

                                         W DŹWIRZYNIE

                                    KARTA ZGŁOESZENIOWA                              

                                    Międzyszkolny konkurs plastyczny

                    „Współczesny patriotyzm”

   

  Nazwa szkoły/placówki ……………………………………………………………………….

  Adres szkoły/placówki ……………………………………………………………………….

  Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna  ……………………………………………………….

  e-mail szkoły lub opiekuna   ……………………………………………………….

  Telefon  opiekuna  ……………………………………………………………………….

   

   

   

  Lp.

  Imię i nazwisko

  klasa

  Tytuł pracy

  1.

   

   

   

  2.

   

   

   

   

  3.

   

   

   

   

  4.

    

   

   

   

   

   

   

  1. Oświadczam, ze zapoznałam/em się z regulaminem konkursu literackiego „Współczesny patriotyzm”  i akceptuje jego treść.

  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka w myśl ustawy  o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

   

   

   

                                                                                 ………………………………..

                                                                                                    Podpis rodzica / opiekuna prawnego

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Rekrutacja 2019/2020

  Rekrutacja 2019/2020

  W celu usprawnienia procesu informowania o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 przekazujemy w załączeniu specjalny plakat przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

  Jednocześnie informujemy, że na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

   

  Plakat_rekrutacja - 2019/2020.pdf

 • Wyjazd uczniów do Stepnicy – Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

  Wyjazd uczniów do Stepnicy – Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

   

  Już po raz kolejny nasi uczniowie uczestniczący w międzynarodowym projekcie Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach uczestniczyły w zawodach sportowych. Tym razem organizatorem była Stepnica.

  W fantastycznej atmosferze uczniowie uczestniczyli w zabawach integracyjnych uczyli  się tańczyć i tworzyli wspólny obraz.

  Przypomnijmy, że w projekcie Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach bierze udział klasa druga naszej szkoły i razem z uczniami Szkoły Podstawowej w Drzonowie (również klasy drugiej) wspólnie wyjeżdżamy i reprezentujemy naszą gminę.

  Wyjazd uczniów do Stepnicy – Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach - Obrazek 1

   

 • Podsumowanie festynu - Dzień Pieczonego Ziemniaka

  Podsumowanie festynu - Dzień Pieczonego Ziemniaka

   

  Podsumowanie festynu - Dzień Pieczonego Ziemniaka - Obrazek 1

   

   

 • Mobilna szkółka rowerowa

  Mobilna szkółka rowerowa

  Całą społeczność lokalną i nie tylko Mobilna szkółka rowerowa - Obrazek 1 prosimy o poparcie inicjatywy "Mobilna szkółka rowerowa".
  Z mobilnej ścieżki rowerowej będą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie.
  Prosimy otworzyć stronę https://pomoctomoc.pzu.pl/node/404 i poprzeć inicjatywę Stowarzyszenia Misie Ratują Dzieci. Im więcej głosów, tym większa szansa otrzymania funduszy na zakup Mobilnej ścieżki rowerowej.
  Wystarczy tylko kliknąć w serduszko "Popieram" .

  Dziękujemy za pomoc :)

  Pomoc to Moc Mobilna szkółka rowerowa - Obrazek 2

 • Międzynarodowy Dzień Kropki

  Międzynarodowy Dzień Kropki

  Co roku, 15 września w ramach Międzynarodowego Dnia Kropki, uczniowie, nauczyciele i pracownicy instytucji kultury na całym świecie organizują wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać swoje mocne strony i je zaprezentować. Motywem przewodnim tego święta jest kropka.  W tym roku po raz pierwszy w akcji wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie, którzy Dzień Kropki świętowali w piątek. W ramach obchodów powstawały kropkowe prace plastyczne i matematyczne łamigłówki. Film o małej dziewczynce Vashti i jej drodze do sukcesu stał się inspiracją do rozmów na temat wiary w siebie, wartości i talentów, które posiada każdy z nas. Uczniowie starszych klas poznali historię alfabetu Braille’a i spróbowali sił w kodowaniu tekstu. Nie zabrakło gier językowych, podchodów oraz zabaw sportowych z wykorzystaniem okrągłych przyborów gimnastycznych. Szukano kropek w szkole i w przyrodzie, rozmawiano o marzeniach. Wszystkie te działania miały na celu wzbudzenie u uczniów kreatywności i zachęcenie ich do rozwijania swoich zdolności.

  Międzynarodowy Dzień Kropki - Obrazek 1

 • Dostęp do dziennika Librus

  Dostęp do dziennika Librus

  Dostęp do konta rodzica/ ucznia w dzienniku elektronicznym Synergia/Librus możliwy jest na dwa sposoby:

   

  1. poprzez skorzystanie z odnośnika w postaci ikony "Dziennik Librus" - prawy panel nawigacji szkolnej strony internetowej,
  2. wpisanie w pasku adresu przeglądarki internetowej składni: https://portal.librus.pl/rodzina
 • Plan lekcji

  Plan lekcji

  Aktualny plan zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych znajduje się w lewym panelu - Nawigacja - "Plan zajęć".

 • Zebranie rodziców

  Zebranie rodziców

  12 września o godzinie 17.00 zapraszamy do szkoły na zebranie z rodzicami.

 • Obiady

  Obiady

  Od 10 września będą wydawane obiady. Umowy są do pobrania w sekretariacie szkoły.

   

 • Inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019

  Inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019

  Pani dyrektor Elżbieta Korżel rozpoczęła nowy rok szkolny. Szczególnie ciepło przywitała uczniów najmłodszych. Po wakacyjnej przerwie jesteśmy wypoczęci i zmotywowani do pracy. Przed nami wiele zadań, działań, przedsięwzięć. Podczas wakacji rozpoczęto budowę łącznika, który połączy budynek szkolny z Centrum Rekreacyjno - Sportowym. Odświeżono wnętrze szkoły. Podczas apelu swoje życzenia przekazał nam również Wójt Gminy Kołobrzeg, pan Włodzimierz Popiołek.

  Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza kieruje do nas list, w którym między innymi czytamy: ”W roku szkolnym 2018/2019 szczególnie ważnym zadaniem będzie kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów, kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami, doradztwo zawodowe, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci, wychowanie do wartości, kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz przygotowanie uczniów do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”.

   

  Inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019 - Obrazek 1

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
  ul. Sportowa 27
  78-131 Dźwirzyno
 • 94/3585410

Galeria zdjęć