Nawigacja

Plan zajęć

Plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - 2018/2019

Plan w trakcie aktualizacji po zmianach od marca !!!!!!!!!!!!!!!!!
Klasa_0

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.        

8.00 – 8.45

Nw (nauczanie wczesnoszkolne) Nw Nw Nw Nw

2.        

8.55 – 9.40

Nw Nw Nw Nw Nw

3.        

9.50 – 10.35

Nw Nw Nw Nw Nw

4.        

10.45 – 11.30

j.angielski Nw Nw religia Nw

5.        

11.50 – 12.35

Nw religia j.angielski Nw Nw

6.        

12.45 – 13.30

 Nw

 świetlica

 świetlica

 świetlica

 świetlica

7.        

13.40 – 14.25

 x

 x

 x

 x

 x

8.        

14.35 – 15.20

 x

 x

 x

 x

 x

 
Klasa_1

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 1.  

8.00 – 8.45

edukacja
społeczna
edukacja
polonistyczna
edukacja polonistyczna edukacja polonistyczna edukacja matematyczna
 1.  

8.55 – 9.40

edukacja
polonistyczna
edukacja
matematyczna
edukacja matematyczna edukacja matematyczna edukacja polonistyczna
 1.  

9.50 – 10.35

j.niemiecki religia wf religia informatyka
 1.  

10.45 – 11.30

edukacja
muzyczna
j.angielski język     angielski edukacja
przyrodnicza
wf
 1.  

11.50 – 12.35

świetlica edukacja
plastyczna
edukacja techniczna wf świetlica
 1.  

12.45 – 13.30

świetlica
koła:
-plastyczne,
-komputerowe

świetlica,
koła:

-j.niemieckiego
-g.korekcyjna

świetlica,
koło
j.angielskiego

świetlica
SKS
(koło sportowe)


świetlica

 1.  

13.40 – 14.25

x

x

x

x

x

 1.  

14.35 – 15.20

x

x

x

x

x

 

Klasa_2

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 1.  

8.00 – 8.45

edukacja
muzyczna
edukacja
polonistyczna
edukacja polonistyczna religia edukacja polonistyczna
 1.  

8.55 – 9.40

edukacja
polonistyczna
edukacja
matematyczna
edukacja
społeczna
edukacja polonistyczna j.angielski
 1.  

9.50 – 10.35

edukacja
matematyczna
wf edukacja matematyczna

edukacja

matematyczna

edukacja techniczna
 1.  

10.45 – 11.30

wf religia wf edukacja
przyrodnicza
edukacja plastyczna
 1.  

11.50 – 12.35

wf j.angielski j.niemiecki informatyka wf
 1.  

12.45 – 13.30

świetlica,
koła:

-plastyczne,
-komputerowe,

świetlica,

koła:
-j.niemieckiego,
-g.korekcyjnej

Świetlica/ koło matematyczne

świetlica,

koła:

-matematyczne,

- sportowe

 

świetlica

 1.  

13.40 – 14.25

x

x

x

x

x

 1.  

14.35 – 15.20

x

x

x

x

x

 
Klasa_3

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 1.  

8.00 – 8.45

edukacja

muzyczna

religia Edukacja polonistyczna j.angielski edukacja społeczna
 1.  

8.55 – 9.40

edukacja

polonistyczna

edukacja

matematyczna

j.niemiecki religia edukacja  matematyczna
 1.  

9.50 – 10.35

wf

edukacja

plastyczna

Edukacja matematyczna edukacja polonistyczna wf
 1.  

10.45 – 11.30

edukacja

matematyczna

edukacja

polinistyczna

WF edukacja matematyczna edukacja polonistyczna
 1.  

11.50 – 12.35

j.angielski

zajęcia

komputerowe

Edukacja przyrodnicza edukacja techniczna

świetlica,
koło matematyczne

 1.  

12.45 – 13.30

świetlica,

koła:

-plastyczne,

-komputerowe

świetlica,

koła:

-j.niemieckiego

-gim.korekcyjna

Świetlica,

koło

j.angielskiego

świetlica,

koło

sportowe

 

 świetlica

 1.  

13.40 – 14.25

x

x

x

x

x

 1.  

14.35 – 15.20

x

x

x

x

x

 

Klasa_4

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 1.  

8.00 –
8.45

GDDW wf j.polski j.niemiecki wf
 1.  

8.55 –
9.40

j.polski muzyka matematyka j.polski plastyka
 1.  

9.50 – 10.35

j.angielski j.niemiecki j.angielski religia j.polski
 1.  

10.45 – 11.30

matematyka matematyka historia wf j.angielski
 1.  

11.50 – 12.35

przyroda j.polski WF przyroda informatyka
 1.  

12.45 – 13.30

zajęcia
techniczne

religia

Świetlica

matematyka

świetlica,
koło matematyczne

 1.  

13.40 – 14.25

świetlica
koło
polonistyczne

świetlica,
koło
matematyczne

Świetlica,
koło
j. niemiecki

świetlica/ koło j.polskiego

świetlica/ ZKK

 1.  

14.35 – 15.20

świetlica,

koło
plastyczne

SKS
g.korekcyjna

koło przyrodnicze/ historyczne

świetlica,
koła:
- j.angielski,
-matematyczne

koło informatyczne

 
Klasa_5

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 1.  

8.00 –
8.45

wf matematyka j.polski matematyka muzyka
 1.  

8.55 –
9.40

j.angielski/
j.niemiecki
wf j.polski j.polski wf
 1.  

9.50 – 10.35

historia geografia matematyka technika j.angielski/ j.niemiecki
 1.  

10.45 – 11.30

j.polski religia informatyka/ j.angielski religia j.polski
 1.  

11.50 – 12.35

GDDW j.niemiecki/
j.angielski
wf j.niemiecki /
j.angielski
biologia
 1.  

12.45 – 13.30

matematyka

historia

j.angielski/ informatyka

plastyka

koło matematyczne/ świetlica

 1.  

13.40 – 14.25

WdŻR

świetlica,
koło
polonistyczne

świetlica,
koło j.niemieckiego

świetlica/ koło polonistyczne

SKS/ ZKK

 1.  

14.35 – 15.20

świetlica,

koło
plastyczne

SKS,
gimnastyka
korekcyjna

koło historyczne/ koło przyrodnicze

świetlica,
koła: -matematyczne
- j.angielskiego

koło informatyczne

 

Klasa_6

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 1.  

8.00 –
8.45

zajęcia
techniczne
muzyka matematyka religia koła j.niemieckiego/ k.polonistyczne
 1.  

8.55 –
9.40

j.polski j.polski j.angielski matematyka j.polski
 1.  

9.50 –
10.35

j.polski wf j.niemiecki zajęcia
komputerowe
przyroda
 1.  

10.45 – 11.30

j.angielski przyroda przyroda j.polski j.niemiecki
 1.  

11.50 – 12.35

wf matematyka historia plastyka matematyka
 1.  

12.45 – 13.30

historia

GDDW

j.polski

j.angielski

wf

 1.  

13.40 – 14.25

matematyka

religia

wf

WDŻ

SKS/ ZKK

 1.  

14.35 – 15.20

świetlica,
koło
plastyczne

SKS,
gimnastyka
korekcyjna

koło historyczne/ koło przyrodnicze

świetlica,
koła:
-muzyczne,
-j.angielskiego

koło informatyczne

 

Klasa_7

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 1.  

8.00 –
8.45

j.polski j.polski j.niemiecki chemia WDŻ
 1.  

8.55 –
9.40

fizyka geografia wf religia j.niemiecki
 1.  

9.50 –
10.35

biologia matematyka biologia matematyka j.polski
 1.  

10.45 – 11.30

chemia historia matematyka wf matematyka
 1.  

11.50 – 12.35

historia religia fizyka j.polski j.angielski
 1.  

12.45 – 13.30

j.angielski

j.angielski

geografia

j.polski

wf

 1.  

13.40 – 14.25

plastyka

wf

GDDW

muzyka

informatyka

 1.  

14.35 – 15.20

świetlica,
koło
plastyczne

SKS,
gimnastyka
korekcyjna

koła: historyczne, polonistyczne, przyrodnicze

świetlica,

koła: -muzyczne,
-j.angielskiego

koło informatyczne

 

Klasa_8

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 1.  

8.00 –
8.45

matematyka wf EDB j.polski koło polonistyczne
 1.  

8.55 –
9.40

wf chemia historia wf matematyka
 1.  

9.50 –
10.35

GDDW j.polski WOS j.niemiecki fizyka
 1.  

10.45 –
11.30

j.niemiecki informatyka j.polski matematyka biologia
 1.  

11.50 –
12.35

fizyka WOS j.polski religia j.polski
 1.  

12.45 –
13.30

religia

matematyka

wf

chemia

j.angielski

 1.  

13.40 –
14.25

historia

j.angielski

geografia

j.angielski

SKS,

koło fizyczne

 1.  

14.35 –
15.20

koła:
-matematyczne

-historyczne

koło
j.angielskiego

koła:
-j.polskiego, -geograficzne

koło
chemiczne

koło informatyczne

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
  ul. Sportowa 27
  78-131 Dźwirzyno
 • 94/3585410

Galeria zdjęć