Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

Nawigacja

Patron szkoły

Kalendarium nadania imienia szkole

 

                My, nauczyciele i rodzice, opiekunowie i wychowawcy zdając sobie sprawę przed jakimi wyzwaniami i wyborami stoją nasze dzieci, widzimy potrzebę oparcia się w naszej pracy na pewnych autorytetach nie tylko w dziedzinie wiedzy. Widząc potrzebę wyboru patrona szkoły, który byłby dla nas wsparciem i wzorem, inspiracją i opiekunem, a także Świadkiem Prawdy i Miłości, patriotą i przyjacielem dzieci i młodych potwierdziliśmy w ubiegłym roku szkolnym w procesie wyborów, że istnieje dla nas – młodszych i starszych, uczniów, rodziców i nauczycieli jeden człowiek o tak wyraźnych i przejrzystych cechach – papież Jan Paweł II.
Bł. Jan Paweł II to szczególnie droga i ceniona postać w środowisku naszej szkoły - pośród uczniów, ich rodziców oraz pracowników naszej placówki. Jest dla nas niepodważalnym autorytetem. Kontakty z ludźmi uczyły go natury człowieczej. Orędownik pokoju, doskonały pedagog
i wychowawca – jednocześnie duszpasterz, który potrafił łączyć to, co duchowe z umiłowaniem prawdy i nauki. Cenny jest Jego wkład we współczesną historię Polski, która dokonywała się na oczach nauczycieli i rodziców naszych uczniów. Nie oceniał, ale bacznie przyglądał się wydarzeniom historycznym, podtrzymywał na duchu i jako przeciwnik przemocy odradzał rozwiązania siłowe.
Z całą mocą uświadamiał, że istnieje granica zła, której nie można przekroczyć i że tą granicą jest Boże Miłosierdzie.
Był również wielkim i cenionym autorytetem w dziedzinie ekumenizmu i pojednania międzyludzkiego oraz międzyreligijnego.
Przez ponad 26 lat trwania Jego pontyfikatu zapisał się w naszej pamięci jako człowiek dialogu, wspaniały ojciec i wychowawca, patriota i wielki mąż stanu. Pomimo zmieniających się epok doskonale odnajdywał się we współczesności, mądrze odczytywał znaki czasów i był opatrznościowym prorokiem, który przemawiał do ludzi zawsze językiem zrozumiałym, konkretnym i pełnym miłości. W wielkim pokoju i afirmacji przyjął kolejne etapy swojego życia poprzez doświadczenie osobistej straty najbliższych, tragiczną wojnę, a zwłaszcza chorobę i cierpienie, dając przykład jak znosić niedomagania i przeciwności losu w wielkiej godności.

20.03.2010 r. – uczniowie zostali zapoznani na zebraniu samorządu szkolnego z zamiarem wyboru patrona dla szkoły i procedurami nadania imienia.

09.2010 r. – wśród Rodziców odbyły się konsultacje z realizacją projektu nadania imienia szkole. Najwięcej głosów otrzymali: Jan Paweł II, Olimpijczycy Polscy, Irena Sendlerowa. Samorząd Szkolny podjął decyzję o szerszej prezentacji wybranych postaci wśród uczniów naszej szkoły dla klas 0 – III oraz IV- VI. Prezentacje były przygotowane przez samych uczniów pod kierunkiem wychowawców i miały miejsce 19.11.2010 r.
Klasa IV – prezentacja Jana Pawła II
Klasa V- prezentacja Olimpijczyków Polskich
Klasa VI – prezentacja postaci Ireny Sendlerowej.
Uczniowie mieli możliwość dokonania wnikliwej refleksji nad życiem i działaniami poszczególnych postaci – wszystkie plakaty i informacje były eksponowane w gablocie ogłoszeń na korytarzu szkolnym

11.10.2010 r. – zapoznanie uczniów na zebraniu samorządu szkolnego z postaciami wyłonionymi przez Rodziców w związku z realizacją projektu nadania imienia szkole.

17. 05.2010 r. – odbyło się głosowanie wśród uczniów naszej szkoły dotyczące wyboru patrona szkoły.

20.05. 2011 r. – podsumowanie wyników głosowania na patrona Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie.
Oto wyniki tajnego głosowania.
Wszystkich głosów – 229
Jan Paweł II – 123
Olimpijczycy Polscy – 59
Irena Sendlerowa – 46
Głosy nieważne – 1

09. 2011 r. – Dyrektor szkoły w imieniu swoim, uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły składa wniosek do Rady Gminy Kołobrzeg o nadanie Szkole Podstawowej w Dźwirzynie imienia Jana Pawła II.

Uchwała Nr XI/82/11 z 30.11.2011 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dźwirzynie.


Przyjmując imię tak Wielkiego Rodaka pragniemy przypominać i wiernie realizować duchowy testament bł. Jana Pawła II. Na dzień nadania imienia przypadła nam data 18 maja 2012 roku – Jego 92-ich urodzin.
Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie – 22 października

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
    ul. Sportowa 27
    78-131 Dźwirzyno
  • 94/3585410 (sekretariat)

Galeria zdjęć