Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

Nawigacja

Cyfrowa szkoła

Nowoczesne pomoce dydaktyczne                            

     
                    

                Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie rozpoczęła wdrażanie technologii informatyczno - komunikacyjnych  już w 1998 roku – wówczas została utworzona pierwsza pracownia komputerowa (komputery klasy Pentium I). Dzięki pozyskaniu dodatkowych komputerów, utworzono centrum informacji internetowej w szkolnej bibliotece (cztery zestawy komputerowe - Pentium klasy MMX).

               W roku 2005,  pierwszy raz zmodernizowano pracownię komputerową - Gmina Kołobrzeg ufundowała nową pracownię komputerową o  komputery klasy Celeron III (obecnie znajdują się one jako komputery nauczycielskie w każdej sali edukacyjnej).  W tym samym roku, do każdej sali dydaktycznej umieszczono zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. Zestawy komputerowe, które zostały umieszczone w salach lekcyjnych, jako stanowiska nauczycielskie,  były podłączone do telewizorów, dzięki czemu możliwe było wykorzystania ich w ramach zajęć edukacyjnych.
               W 2008 r. zakupiono pierwsze projektory multimedialne, które zostały zamontowane w salach:  j. polskiego, przyrody oraz bibliotece. Jeden projektor pozostał  mobilny (wykorzystywany do imprez okolicznościowych). W tym samym roku, została zmodernizowana sala komputerowa oraz szkolne centrum informacji w bibliotece (otrzymaliśmy nowoczesne jednostki komputerowe - obecnie znajdują się one w sali komputerowej).
               W 2011r. pozyskaliśmy pierwszą tablicę interaktywną do pracowni nauk przyrodniczych (sala nr 5). 
               Pod koniec roku 2012, w ramach ogólnopolskiej akcji - Cyfrowa Szkoła, otrzymaliśmy mobilną pracownię komputerową w postaci 22 laptopów uczniowskich oraz 14 nauczycielskich. Dodatkowo otrzymaliśmy projektor wraz z tablicą interaktywną (znajduje się ona w sali lekcyjnej nr 11) oraz 20 iPad'ów. 
               W grudniu 2015 roku, pracownia komputerowa wzbogaciła się o 10 komputerów klasy All-in-One, wraz z dotykowymi ekranami. Szkoła uzyskała w/w zestawy komputerowe w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty". Źródło finansowania stanowił budżet państwa oraz Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego. To efekt rosnącego znaczenia budowy społeczeństwa informacyjnego, możliwego powstania wykluczenia cyfrowego oraz ważnego waloru edukacyjnego informatycznych technologii w naszym życiu.
          W  latach 2016 - 2017 stopniowo wymieniono w salach lekcyjnych  komputery oparte na Windows XP na nowoczesne jednostki z Windows 10. 
W 2018 ostatecznie wymieniono 2 ostatnie stanowiska nauczycielskie w salach edukacyjnych pozbywajac się wysłużonych Windows' ów XP i zamieniając je na nowoczesne komputery z Windows 10.
2019 - szkoła uzyskała 2 tablice multimedialne oraz 2 ekrany multimedialne z systemem Android  (przekątna 55 cali),
2019 - szkoła uzyskuje 20 nowoczesnych laptopów z systemem Windows 10 (procesory 8 i 10 generacji :)
2020 - szkoła uzyskuje 25 nowoczesnych tabletów (z etui oraz klawiaturą) z systemem Android.
CDN :)
 
Podsumowując stan aktualny:
 • całkowicie pozbyliśmy się komputerów z systemem Windows XP :)
 • każda sala lekcyjna posiada komputer typu All-In-One  (oparty na  Windows 10) wraz z projektorem multimedialnym, dzięki czemu ogromnie wzrosła atrakcyjność prowadzonych zajęć,
 • posiadamy mobilną pracownię komputerową ( 22 laptopy z systemem Windows 10),
 • posiadamy mobilną pracownię opartą na iPad'ach (iOS),
 • w bibliotece posiadamy 16 stanowisk Centrum Informatycznego (komputery oparte na Windows 7 i 10)
 • posiadamy mobilną pracownię opartą o tablety Android i z dostępem do Internetu poprzez karty SIM.

 
 
Sposoby wykorzystania technologii informacyjno - komputerowej (TIK)
 
 
Nauczanie wczesnoszkolne (oddziały przedszkolne i klasy 1-3)
• praca z tekstem literackim (np. wyszukiwanie fragmentów tekstów, wyszukiwanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi, uzupełnianie luk)
• rozwiązywanie zadań tekstowych, wykonywanie rysunków pomocniczych, zaznaczanie danych
• tworzenie tekstów i rysunków edytorach programowych
• projekcja filmów edukacyjnych


 
 
Język polski
• wykorzystanie programów multimedialnych, projektorów multimedialnych poświęconych sylwetkom poetów i pisarzy
• prezentacje dotyczące świąt narodowych, treści patriotycznych, osi czasu
• wyświetlanie prezentacji multimedialnych z zakresu ortografii i gramatyki
• wyświetlanie filmów edukacyjnych
• wykorzystanie słowników i encyklopedii multimedialnych
• korzystanie z Internetu jako jednego ze źródeł wiedzy

Matematyka                                                                         
• projekcja filmów edukacyjnych, animacji

 

Przyroda
• interaktywne lekcje z eduROM Przyroda, Przyrodo Witaj – tablica interaktywna
• projekcja filmów przyrodniczych
• wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy przyrodniczej
• wykorzystanie zestawów multimedialnych

Muzyka i plastyka
• prezentacje dotyczące wielkich malarzy, muzyków oraz ich dzieł
• odtwarzanie plików muzycznych, tekstów piosenek
• tworzenie zapisu nutowego
• dobieranie tonacji do indywidualnych możliwości ucznia
 
Technika oraz Wychowanie Komunikacyjne

* prowadzenie zajęć multimedialnych,

* korzystanie z zasobów internetowych (prowadzenie zajęć komunikacyjnych),
 


Godziny wychowawcze, pedagogizacja rodziców i rady szkoleniowe
• prezentacje multimedialne związane z realizacją programów profilaktycznych
• prezentowanie i omawianie wyników próbnych sprawdzianów
• dokumentowanie i prezentowanie ważniejszych wydarzeń z życia klasy
• integracyjne zabawy multimedialne
• prezentacje analizy sprawdzianów próbnych
• prezentacje poruszające problemy związane z dorastaniem i dojrzewaniem dzieci

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
  ul. Sportowa 27
  78-131 Dźwirzyno
 • 94/3585410 (sekretariat)

Galeria zdjęć