Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

Nawigacja

Szkolne dokumenty

 

 1. Statut_Szkoły.pdf
 2. Program_wychowawczo-profilaktyczny_SP_Dzwirzyno_2023.pdf
 3. Procedury organizowania i udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniom.pdf
 4. Koncepcja pracy szkoły.pdf
 5. Raport 1 z ewaluacji: Efekty działalności (...) szkoły (2013/2014).pdf
 6. Raport 2 z ewaluacji: Rodzice są partnerami szkoły (2013/2014).pdf
 7. Raport z ewaluacji: Poczucie_bezpieczenstwa (2014/2015).pdf
 8. Szkolny program wspierania rozwoju szkoły.pdf
 9. Raport z ewaluacji całościowej (2015/2016).pdf
 10. Raport z ewaluacji: Czy uczniowie są uzależnieni od Internetu i telefonów komórkowych (2015/2016).pdf
 11. Raport z ewaluacji: Przemoc fizyczna i psychiczna. Cyberprzemoc (2016/2017).pdf
 12. Raport z ewaluacji: Organizacja i efektywność pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole (2017/2018).pdf
 13. Procedura_wydawania_legitymacji_szkolnych_oraz_ich_duplikatow.pdf
 14. Deklaracja_dostepnosci.pdf
 15. Uchwała_do_Statutu (2019).pdf 
 16. Organizacja_zdalnego_nauczania.pdf
 17. Zarzadzenie_w_sprawie_czasowego_zawieszenia_zajęć_w _oddziale_przedszkolnym.pdf
 18. Druk_zgłoszenia_roszczenia.pdf (Ulotka_szkodowa_Colonnade.pdf)
 19. Zasady przyjęć dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny_2022/2023.pdf
 20. Plan rozwoju oświaty Gminy Kołobrzeg.pdf
 21. Wniosek_o_wydanie_opinii_o_uczniu.pdf
 22. Procedura_uzyskiwania_zwolnienia_z_nauki_drugiego_jezyka_obcego_nowozytnego_w_Szkole_Podstawowe.docx
 23. Aktualna_procedura_bezpieczenstwa.docx

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
  ul. Sportowa 27
  78-131 Dźwirzyno
 • 94/3585410 (sekretariat)

Galeria zdjęć