Nawigacja

 • Informacja MEN - zdalne nauczanie

  Informacja MEN - zdalne nauczanie

  Uprzejmie informuję, że od poniedziałku, 9 listopada do 29 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian, czyli stcjonarnie.W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest zorganizowanie uczniom klas ósmych indywidualnych konsultacji w małych grupach, do 5 osób.

 • INFORMACJA MEN - NAUCZANIE ZDALNE

  INFORMACJA MEN - NAUCZANIE ZDALNE

  Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

 • Opłaty za obiady

  Opłaty za obiady

  Opłaty za obiad proszę dokonywać na konto:

  Bank Credit Agricole 12 1940 1076 3107 6140 0000 0000

  W opisie przelewu należy podać - imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

  Wszystkich chętnych proszę o zgłaszanie  telefoniczne pod numerem telefonu:  605 187 871.

  W przypadku nieobecności dziecka proszę o informacje SMS pod numer 605 187 871 przynajmniej dzień wcześniej do godziny 18-ej.

  Bardzo proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

   

  Pozdrawiam serdecznieJoanna Łozińska

 • ABC żeglowania

  ABC żeglowania

  Nasza szkoła postawiła na rozwój dzieci i młodzieży w duchu tradycji marynistycznych. Dzieci uczą się żeglarstwa pod okiem komandora Mariusza Górnisiewicza. Poza chęciami uczniowie muszą wykazać się ogromną dyscypliną  ze względu na prowadzenie zajęć na akwenie wodnym jeziora Resko. Nauka jest jednocześnie poważną szkołą charakteru. Obecnie 40 - osobowa grupa uczniów klas 1 - 8  uczy się żeglowania na łódkach typu Optymist. W czasie niesprzyjającej pogody, w nowo wybudowanej dźwirzyńskiej marinie, dzieci będą zgłębiać wiedzę teoretyczną z żeglarstwa .   

   Pomysłodawcami tych zajęć są: komandor Mariusz Górnisiewicz oraz nauczyciel Tomasz Kukuła.

  Zapraszamy  do pełnej galerii zdjęć na szkolnym Facebook'u: FB dla SP Dźwirzyno

   

 • Umowa na żywienie - plik do pobrania

  Umowa na żywienie - plik do pobrania
 • Zebrania z rodzicami

  Zebrania z rodzicami

  Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie w szkole.

  Spotkania klasowe odbędą się w czwartek (10 września) wg godzin ustalonych z wychowawcami.

 • Spółka Arriva - oświadczenie

  Spółka Arriva - oświadczenie

  Kołobrzeg, 31.08.2020

   

   

                    Spółka Arriva uprzejmie informuje, że podjęła szereg działań prewencyjnych, mających na celu zmniejszenie ryzyka potencjalnego zakażenia się koronawirusem. 

  Działania zapobiegawczo - ochronne skierowane są zarówno do pracowników Spółki jak i pasażerów korzystających z usług Arriva.

  W związku z powyższym, wprowadzone zostały ponadstandardowe środki utrzymania czystości i higieny w autobusach obejmujące m.in. codzienne sprzątanie pojazdów środkami dezynfekującymi, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, uchwytów i poręczy.

  Takie same codzienne dokładne sprzątanie środkami dezynfekującymi dotyczy wszystkich pomieszczeń z  których korzystają nasi pracownicy i podróżni.

  Dodatkowo pojazdy poddawane są całościowej dezynfekcji, polegającej na rozpyleniu i pokryciu całej powierzchni wnętrza autobusu środkiem dezynfekującym.

  Pracownicy zostali wyposażeni w  dodatkowe środki ochrony personalnej m.in.  żele dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne na  wypadek konieczności przekazania pasażerowi z podejrzeniem zakażenia.

  We wszystkich pojazdach zabudowaliśmy kabinę kierowcy przezroczystą folią, która pozwala lepiej zabezpieczyć kierowcę przed ryzykiem zainfekowania się koronawirusem.

  Od początku wystąpienia epidemii edukujemy pracowników jak chronić się przed zarażeniem. 

  Nasze obiekty są wyposażone w dozowniki z mydłem oraz płynem dezynfekującym o zawartości 70% alkoholu. W widocznych miejscach umieszczone zostały czytelne instrukcje prawidłowego mycia rąk.

  Wprowadzone do stosowania  zostały odpowiednie procedury postępowania dla pracowników na wypadek podejrzenia wykrycia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej tj. Scenariusz postępowania w przypadku wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej. Procedura uwzględnia wytyczne instytucji państwowych w postępowaniu w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

                                              

   

   

                           

  W obszarze edukacyjnym prowadzimy kampanię dla pracowników oraz rozpoczęliśmy również działania komunikacyjne skierowane do pasażerów w kanałach  informacyjnych spółki.  

  Ograniczyliśmy liczbę pracowników do niezbędnego minimum oferując zdecydowanej większości pracę zdalną. Pracownicy wykonujący pracę stacjonarną mają zapewnione osobne pomieszczenia, żeby jak najbardziej ograniczyć kontakty. Wszystkie zaplanowane spotkania odbywają się zdalnie w formie tele lub wideokonferencji.

  Pracownicy rozpoczynający pracę zobowiązani są do przeprowadzenia pomiaru temperatury bezdotykowym termometrem.

  Promujemy wśród pracowników zasady bezpieczeństwa – szczególne zachowania co najmniej 1,5 m odległości od rozmówcy.

  Wszyscy pracownicy – w tym również kierowcy – mają zapewniony dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, mają możliwość spożywania posiłku w higienicznych warunkach.

   

   

  Z poważaniem:

   

  Grzegorz Krysa

  Kierownik oddziału

  Kołobrzeg

   

   

   

   

 • Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020-2021

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Wytyczne dotyczące pracy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie od 01.09.2020 w dobie zagrożenia COVID -19.

  Wytyczne dotyczące pracy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie od 01.09.2020 w dobie zagrożenia COVID -19.

  Dokument oświdczenia do pobrania tutaj - Oswiadczenie.pdf

  Zasady ogólne:

  • na terenie szkoły wszystkich obowiązuje: 
   •  osłona ust i nosa maseczką lub przyłbicą w przestrzeniach wspólnych szkoły ( korytarze, łącznik ) obowiązuje .
   • podczas zajęć lekcyjnych i opiekuńczych nie stosuje się osłony ust i nosa.
  • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji,
  • do szkoły mogą przychodzić pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (w momencie zawiadamia podejrzenia infekcji pracownik nie przychodzi do pracy tylko telefonicznie powiadamia przełożonego o zaistniałej sytuacji),
  • uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
  • przy wejściu do placówki powinien znajdować się  płyn do dezynfekcji rąk,
  • przy wejściu do budynku należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekcji rąk oraz instrukcję użycia środków dezynfekcyjnych,
  • wywiesić w miejscach dostępnych telefony alarmowe do:

  - organu prowadzącego,

  - kuratora oświaty,

  - służb epidemiologicznych,

  • w szkole powinna być wyznaczona strefa wspólna ( w strefie tej będą przebywać opiekunowie z dziećmi )- łacznik,
  • w szkole oprócz personelu, opiekunów i dzieci nie powinny przebywać inne osoby, wszyscy petenci powinni najkrótszą drogą być doprowadzeni do sekretariatu i tą samą drogą odprowadzeni do wyjścia,
  • usunąć z sal wszystkie zabawki, przedmioty, który dezynfekcja może sprawiać kłopoty
    np. pluszowe misie, dywany, książki, puzzle, tablice korkowe,
  • wszystkie pomieszczenia w szkole powinny być regularnie wietrzone
   (sale lekcyjne co najmniej raz na godzinę w czasie przybywania tam dzieci),
  •  pracownicy administracji oraz obsługi (sprzątaczki, konserwatorzy), catering- powinni ograniczyć kontakt z dziećmi,
  • wyznaczyć w placówce pomieszczenie do izolacji- gabinet pielegniarki,
  • zaopatrzyć placówkę w odpowiednią ilość termometrów bezdotykowych,
  • zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice,
  • w miarę możliwości organizowania pracy pracownikom  powyżej 60 roku życia lub
   z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia,
    
  • oprócz środków ochrony indywidualne wszystkie osoby przebywające w szkole powinny regularnie myć ręce zgodnie z wytycznymi,
  • w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych  powinny znajdować się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

   

  Przyjście dziecka do placówki i odebranie.

  • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie kub w izolacji,
  • do szkoły dziecko nie powinno przenosić żadnych zbędnych przedmiotów z domu
   np. zabawek,
  • uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
  • przy wejściu do szkoły opiekun i dziecko muszą bezwzględnie zdezynfekować ręce,
  • opiekun i dziecko wchodząc do budynku powinni posiadać maseczki lub przyłbicę, które
   w sposób prawidłowy będą zakrywały usta i nos (przepis ten nie dotyczy dzieci poniżej
   4 roku życia),
  • opiekun i dziecko powinni przebywać tylko w wyznaczonej strefie wspólnej – łącznik, (niedopuszczalne jest przebywanie opiekuna poza tą strefą, chyba że ma on pilną sprawę np. w sekretariacie),
  • opiekunowie z dziećmi (1 opiekun jedno dziecko) powinni w strefie wspólnej zachować dystans społeczny tj., powinni oni zachować dystans miedzy sobą 1,5 m - opiekun
   z dzieckiem w stosunku do drugiego opiekuna i pracownika szkoły,
  • osoby przebywające w strefie wspólnej powinny przestrzegać obowiązujących przepisów prawa zawiązanego z bezpieczeństwem zdrowia obywateli tj. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk,

  Sale dydaktyczne, opieka, dezynfekcja:

  - do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
     oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji,

  - uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, ograniczenie
    to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi pogrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełno
    sprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy,

  - każda grupa dzieci powinna mieć dostęp do termometru bezdotykowego w momencie
    wykrycia niepokojących objawów,

  - jeśli dziecko manifestuje niepokojące objawy np. temp. około 37,5 0C należy je odizolować
    w innym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu - należy natychmiast powiadomić
    rodziców/opiekunów (załącznik nr 1),

  - sale powinny być pozbawione zabawek, przedmiotów  trudnych do dezynfekcji
    np. pluszaków, dywanów, puzli, książek,

  - opiekunowie powinni zachować miedzy sobą dystans min. 1,5 m,

  - opiekunowie dzieci powinni zwracać uwagę na to, aby personel pomocniczy np. kuchenny,
    konserwator nie miał styczności z dziećmi , ani z nimi,

  - sala dydaktyczna powinna być wietrzona co najmniej raz na godzinę,

  - dzieci z różnych grup nie powinny się z sobą stykać np. podczas posiłków,
    podczas przebywania na placu zabaw,

  - dezynfekcja sal powinna być przeprowadzana po  opuszczeniu placówki,

  - dzieci powinny myć ręce przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu
     z ubikacji.

   

  Zajęcia rewalidacyjne:

  - każda sala przewidziana do zajęć rewalidacyjnych powinna mieć zapewnione środki do
    dezynfekcji rąk,

  - dziecko przed rozpoczęciem zajęć z opiekunem powinno zdezynfekować ręce,

  - należy dopilnować, aby dziecko po skorzystaniu z toalety umyło ręce,

  - pracownik/nauczyciel prowadzący zajęcia powinien pracować w maseczce/przyłbicy
    i w rękawiczkach,

  - sala lekcyjna powinna być wietrzona co najmniej raz na godzinę lub po skończonych
    zajęciach,

  - z sali powinny być usunięte wszystkie przedmioty które są trudne do dezynfekcji
    np.  pluszaki, tablice korkowe itp.

  - sala powinna być dezynfekowana całościowo przed rozpoczęciem zajęć lub po.

   

  Zajęcia rehabilitacyjne na sali ćwiczeń:

  - każda sala przewidziana do rehabilitacji  powinna maić zapewnione środki do
    dezynfekcji rąk,

  - dziecko przed rozpoczęciem zajęć z opiekunem powinno zdezynfekować ręce,

  - należy dopilnować, aby dziecko po skorzystaniu z toalety umyło ręce,

  - pracownik/nauczyciel prowadzący zajęcia powinien pracować w maseczce/przyłbicy
    i w rękawiczkach,

  - sala lekcyjna powinna być wietrzona co najmniej raz na godzinę lub po skończonych
    zajęciach,

  - przedmioty, na których ćwiczyło dziecko powinno być dezynfekowane zaraz po zajęciach,

  - sala powinna być dezynfekowana całościowo przed rozpoczęciem zajęć lub po.

   

   

  Świetlica szkolna:

  - zajęcia świetlicowe odbywają się w salach  dydaktycznych,

  - środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w sali w sposób
    umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna,

  - salę należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
    w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz
    po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

   

   

   Opieka poza budynkiem:

  - dzieci mogą korzystać z placów zabaw przy placówce, nie powinny opuszczać terenu
     placówki (nie można wychodzić na spacery do parku),

  - dzieci z różnych grób nie powinny bawić się jednocześnie na tym samym placu zabaw,

  - place zabaw powinny być dezynfekowane raz dziennie przed rozpoczęciem zajęć, proszę
    zwrócić uwagę na wszystkie metalowe elementy tj. uchwyty, poręcze itp.

   

  Ciągi komunikacyjne

  - wszystkie powierzchnie płaskie, poręcze, klamki, wyłączniki itp. powinny być
    dezynfekowane  po skończonych zajęciach,

  - poręcze, wyłączniki, klamki na klatkowych komunikacyjnych w drodze do łącznika powinny
    być dezynfekowane po każdej grupie, która  idzie na posiłek,

  - wszystkie prace powinny być monitorowane przez osoby odpowiedzialne za pracę osób
    sprzątających, tj .dyrektora szkoły.

   

  Pracownik placówki:

  - powinien mieć dostęp do środków ochrony osobistej tj. rękawiczek, maseczek, przyłbicy,

  - powinien wiedzieć jak postępować z dzieckiem zakażonym - opracować jasną procedurę
    i poinformować pracowników o niej (załącznik nr 2),
  - powinien mieć dostęp do telefonów : organu prowadzącego,  kuratora oświaty, służb
    epidemiologicznych,

  - powinien zadzwonić niezwłocznie do dyrektora placówki w momencie wystąpienia
    niepokojących objawów (pracownik pod żadnym pozorem nie powinien przychodzić
    do placki) np. mocnego kataru, zapalenia górnych dróg oddechowych, gorączki ,

   

   

   

  Łazienki:

  - łazienki powinny być dezynfekowane w całości dwa raz dziennie: rano przed przyjściem
    dzieci  i po opuszczeniu przez dzieci placówki tj.: podłogi, ściany,  zlewy, krany, klamki,
    muszle klozetowe, kontakty,

  - muszle klozetowe, krany i umywalki w miarę możliwości powinny być dezynfekowana po każdym użyciu,

  - w łazienkach powinny znajdować się informacje dotyczące prawidłowego mycia rąk,

  - wszystkie prace powinny być monitorowane przez dyrektora, odpowiedzialnego za pracę osób  sprzątających ,

   

  Catering:

  - wszystkie naczynia powinny by   jednorazowego użytku np. sztućce, talerzyki itp.,

  - pracownicy cateringu powinni ograniczyć kontakt w jak największym stopniu z uczniami.

   

  Jadalnia - Łącznik:

  - dezynfekcja całościowa  raz  dziennie przed pierwszą grupą tj. podłogi, ławki, stoły itp.

  -spożywanie posiłków  powinno się odbywać w grupach na zmianę (po każdej grupie stoliki
    i ławki powinny być dezynfekowane – blaty stołów, siedziska, oparcia, poręcze),

  - w przypadku braku możliwości spożywania posiłków dopuszcza się możliwość spożywania
    posiłków w salach lekcyjnych,

  - zaleca się usuwanie dodatków (np. cukier, sól, pieprz, serwetki, jednorazowe
    sztućce i wydawanie bezpośrednio przez obsługę,

  - w miejscu wydawania posiłków nie zaleca się samoobsługi, dania i produkty powinny być podawane przez  osobę do tego wyznaczoną.

   

  Przyjmowanie petentów w placówce:

  - pracownik przyjmujący petenta powinien być wyposażony w rękawice i przyłbicę
    (powinna być to przyłbica ponieważ lepiej ona chroni pracownika, w momencie kichnięcia
    wszystkie wydzieliny zostaną zatrzymane na szybce, maseczka tego nie gwarantuje),

  - pracownik placówki powinien zmierzyć  temperaturę osobie przychodzącej,

  - petent wchodzący do placówki powinien posiadać maseczkę lub przyłbicę,

  - osoba przychodząca powinna zdezynfekować ręce ,

  -  pracownik placówki powinien najkrótszą drogą zaprowadzić petenta w miejsce załatwienia
    sprawy i tą samą drogą wyprowadzić go z placówki.

   

  Biblioteka:

  - biblioteka powinna pracować w ściśle wyznaczonych godzinach,

  - uczniowie nie powinni poruszać się po bibliotece np. chodzić miedzy regałami i samemu
    przeglądać książki,

  - uczeń przychodząc do biblioteki powinien podać tytuły książek, które go interesują
    nauczycielowi biblioteki i umówić się na odbiór np. następnego dnia,

  - wszystkie książki, które zostaną zwrócone do biblioteki powinny przeleżeć w wyznaczonym
     miejscu co najmniej 72 godziny,

  - nauczyciel biblioteki powinien pracować w przyłbicy i w rękawiczkach (rękawiczki są
    niezwykle istotne w momencie kiedy nauczyciel przyjmuje książki od uczniów).

   

   

   

   

  Administracja (np. sekretariat):

  - pracownicy administracji przyjmując petenta powinni być wyposażeni
    w maseczkę/przyłbicę i rękawiczki,

  - podczas powitania pracownicy powinni unikać podawania ręki,

  - wszystkie dokumenty odebrane przez petentów (proszę pamiętać o rękawiczkach) powinny
    przeleżeć w wyznaczonym miejscu co najmniej 72 godziny,

   

  Dyrektor, psycholog, pedagog, logopeda:

  - pracownicy szkoły wykonując swoje obowiązki i przyjmując petentów powinni być
    wyposażeni w maseczki/przyłbicę i rękawiczki (bezwzględnie przy przyjmowaniu
    dokumentów),

  - podczas powitania pracownicy powinni unikać podawania ręki,

  - wszystkie dokumenty odebrane przez petentów (proszę pamiętać o rękawiczkach) powinny
    przeleżeć w wyznaczonym miejscu co najmniej 72 godziny,

  - krzesło na którym siedział petent powinno być dezynfekowane po każdej wizycie
    (krzesło powinno dać się łatwo zdezynfekować tj. powinno nie posiadać materiału)

   

   

   

  Izolatka- wydzielone pomieszczenie lub wyznaczony obszar .

  • wydzielone pomieszczenie- wydzielając pomieszczenie należy pamiętać że:
   -  w pomieszczeniu lub jego pobliżu powinna znajdować się łazienka (łazienka jest
      tylko przypisana do tego pomieszczenia),

  - pomieszczenie powinno być łatwe do dezynfekcji, tzw. usunąć z niego: dywany,
    zabawki pluszowe, kartki, książki (ogólnie papier),

  - w pomieszczeniu powinno się znajdować miejsce do położenia się
    (bardzo ważne jeśli chodzi o dzieci),

  - pomieszczenie powinno być wyposażone w środki ochrony indywidualnej
    (chodzi tu o opiekuna dziecka) tj. rękawiczki, maseczka i przyłbica,

  • wydzielony obszar:

  - obszar, w którym osoba odizolowana jest odsunięta od osób zdrowych co najmniej
     2m,

  - do tego obszaru tak jak wyżej powinna być przypisana łazienka,

  - w obszarze powinno się znajdować miejsce do położenia się
    (bardzo ważne jeśli chodzi o dzieci),

  - obszar wydzielony powinien być wyposażony w środki ochrony indywidualnej
    (chodzi tu o opiekuna dziecka) tj. rękawice, maseczka i przyłbica

  • po skończonej izolacji, pomieszczenie/obszar wydzielony, łazienka, środki ochrony indywidualnej, korytarz i miejsca przez które przechodziła osoba zakażona do wyjścia  powinny być zdezynfekowane,

   

   

  Postępowanie w momencie podejrzenia o zakażenie  personelu.

  - do pracy mogą się zgłosić tylko zdrowe osoby (w razie podejrzenia o jakąkolwiek infekcję
     pracownik powinien telefonicznie powiadomić przełożonego o nieobecności - pracownik
     pod żadnym pozorem nie może pojawić się w pracy), pracownik powinien jak najszybciej
    skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu, a w razie pogarszającego
    się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112,

  - osoba podejrzana o zakażenie, a przebywająca w szkole powinna być jak najszybciej
     odizolowana w odpowiednio do tego przygotowanym pomieszczeniu lub wyznaczonym
     obszarze np. w momencie gdy ma wysoką temperaturę lub duszności,

  - w wypadku odizolowania pracownika i wystąpienie u niego typowych niepokojących
    objawów tj. duszności, wysokiej temperatury, należy jak najszybciej wezwać pogotowie
    ratunkowe,

  - należy przygotować i zapoznać pracowników z procedurą dotyczącą zakażenia  COVID - 19
    (załącznik nr 2),

  - należy przygotować listę osób z którymi osoba podejrzana o zakażenia miała kontakt,

  - w razie wątpliwości skontaktować się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną,

   

  Postępowanie w momencie podejrzenia o zakażenie  dziecka.

  - do placówki mogą się zgłaszać tyko zdrowe dzieci,

  - dziecko podejrzane o zakażenie powinno być jak najszybciej odizolowanie w wyznaczonym
    do tego  pomieszczeniu lub obszarze,

  - należy przygotować i zapoznać pracowników z procedurą dotyczącą zakażenia  COVID - 19
    (załącznik nr 2),

  - należy przygotować listę osób z którymi osoba podejrzana o zakażenia miała kontakt,

  - w razie wątpliwości skontaktować się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną,

   

   

   

   

  Załącznik nr 1

   

  Oświadczenie

   

  Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma zagrożenia zakażeniem COVD-19 jakie niesie z sobą pobyt mojego dziecka w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.  Biorąc to pod uwagę wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku…………………………………………..klasa.........  w czasie pobytu w szkole. W celu lepszego kontaktu ze mną zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz innych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, które
  w rozdziale "Organizacja opieki w podmiocie " w punkcie 20- cytat " Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób
  i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka
  z podmiotu"
  zobowiązuje się do pozostawienia dwóch numerów kontaktowych (jeden numer prywaty drugi numer np. do pracy lub współmałżonka/opiekuna dziecka w celu lepszego
  i szybkiego kontaktu w momencie zaistnienia sytuacji zagrożenia. Jednocześnie przyjmuję do widomości, że w momencie nieodebrania telefonu lub nie zgłoszenia się po dziecko w ciągu 30-40 minut od rozmowy (chodzi tu o sytuację kiedy dziecko ma gorączkę powyżej
  38 o C) zostaną powiadomione służby sanitarne i pogotowie ratunkowe.

   

   

  numery telefonów:

   

  1).............................. -.........................................

                   telefon                                                       prywatny

   

  2).............................. -.........................................

                   telefon                                        proszę napisać do kogo np. do pracy

   

   

   

   

   

   

  .......................................................

  czytelny podpis rodzica /opiekuna

                                                                                                (pełne mię i nazwisko)

   

   

  Oswiadczenie.pdf - PLIK DO WYDRUKU 

   

   

  załącznik nr 2

  PROCEDURA NA WYPADEK POJAWIENIA SIĘ  ZAGROŻENIA BIOLOGICZNEGO ZAKAŻENIA /ZACHOROWANIA DZIECKA LUB PRACOWNIKA SPOWODOWANEGO WIRUSEM SARS – CoV-2

   

  KORONAWIRUS

  KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania:

  (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub

  (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

   

  §1.

  1. Postępowaniu podlega osoba, która spełnia zarówno kryteria kliniczne jak i kryteria epidemiologiczne:
  1. kryteria kliniczne

  Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

  1. gorączka
  2. kaszel
  3. duszność
  1. kryteria epidemiologiczne

  Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  1. podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa,
  2. pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,
   w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem,
  3. miała bliski kontakt  z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);

  czyli

  • zamieszkiwała z przypadkiem COVID19,
  • miała bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID19 (np. podanie ręki),
  • miała bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
  • przebywała w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) osoby chorej, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
  • przebywała w tym samym pomieszczeniu co osoba chora COVID19 w odległości mniejszej niż 2 m przez co najmniej 15 minut (np. klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej,
  • należy do personelu medycznego lub jest osobą bezpośrednio opiekującą się chorym z COVID19 lub osobą pracującą w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób chorych na COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej,
  • miała kontakt na pokładzie samolotu i innych zbiorowych środków transportu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu).

  §2.

   

  1. W przypadku stwierdzenia u wychowanka lub pracownika przedszkola, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, należy:
  1. Umieścić chorego w osobnym pomieszczeniu.
  2. Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub najbliższy oddział zakaźny.
  3. Zamknąć budynek, nikogo nie wpuszczać ani nie wypuszczać, chyba że takie będą wytyczne Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
  4. Dalej postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
  5. Powiadomić rodziców lub rodzinę chorego.
  6. Powiadomić organ prowadzący (Urząd Gminy Kołobrzeg).
  7. W przypadku zamknięcia placówki lub kwarantanny powiadomić Kuratorium Oświaty
   w Szczecinie.

   

  §3.

  1. Ważne telefony:
  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna pn.-pt. 7 25-1500 –  tel. 94 3523554

  Całodobowo (awaryjny, tylko w nagłych wypadkach) - 694493755 lub 692416706

  1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Arkońska, Szczecin - tel. (centrala) 9181139000
  2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – numer alarmowy w godzinach
   od 600 do 2200 914340437, informacja całodobowa dotycząca koronowirusa

  w godzinach 725-2000 608229942, 608229963

  1. Całodobowa infolinia NFZ – tel. 800 190 590
  2. Urząd Miasta Referat Oświaty – w godz. 07.30.00-130 tel. 94 35 51 611
  3. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie – tel. 91 4303342

   

   

                                                                            §4.

                                              POSTĘPOWANIE W MOMENCIE

                                         wykrycia zakażenia podczas pracy

   

  1. W przypadku wystąpienia objawów typowych dla COVTD-19  (kaszel, duszności, wysoka
        temperatura powyżej 38 o C)u  dziecka lub pracownika przebywającego w placówce powiano się
        natychmiast te osoby odizolować w przygotowanych do tego celu pomieszczeniach (izolatkach)
       lub powierzchniach wyznaczonych. 

  2. Do opieki nad dzieckiem powinno sie wyznaczyć pracownika, który będzie posiadał wszystkie
      dostępne środki ochrony indywidualnej tj. przyłbicę, rękawiczki, maseczkę.

  3. O zaistniałej sytuacji powinni być powiadomieni rodzice dziecka, organ założycielski i państwowy
       inspektor sanitarny (w przypadku choroby pracownika powiadamia się rodzinę i pozostałe dwa
       organy wymienione wyżej).

  4. Wszystkie dalsze działania muszą być zaakceptowane przez organ założycielski i państwowy
       inspektorat sanitarny.

   

  §5.

  POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI

  JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

   

  1. W przypadku, gdy wychowanek lub pracownik placówki został skierowany do szpitala
   z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

   

  §6.

  Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi  wywołującemu chorobę COVID-19

  1. Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.
  2. Wirus przenosi się:
  1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające 
   w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
  2. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty
   i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach. 
  1. Postępowanie:
  1. Często myj ręce

  Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

  Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

  1. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

  Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

  Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

  1. Zachowaj bezpieczną odległość

  Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości między sobą (pracownicy palcówki), a ludźmi zewnątrz co najmniej 2m, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

  Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

  1. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

  Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa
  z powierzchni na siebie.

  1. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
   Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie
   z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia

  https://www.gov.pl/web/zdrowie
  Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

  1. Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, Włoch, Hiszpanii, USA, Niemiec, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
  2. Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

  Zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

  Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1,5 metr odległości wewnątrz placówki, co najmniej 2,00 metrów odległości w kontakcie z osobą obcą).
  Zaleca się używania w kontakcie z osobami obcymi z poza placówki (rodzice, kontrahenci, dostawcy, osoby kontrolujące np. gaz, prąd,) przyłbic.

  Noszenie przyłbic chroni pracownika przed osadzeniem sie kropelek cieczy na twarzy
  w momencie niekontrolowanego kichnięcia obcej osoby.

  Zaleca się noszenie rękawiczek w momencie kontaktu z osobami z zewnątrz (rodzice, kontrahenci, dostawcy, osoby kontrolujące np. gaz, prąd,) i w momencie przyjmowania dokumentów, towaru, usuwania plastykowych opakowań zbiorczych z towaru itp. Rękawiczki zaleca się też w momencie prowadzenia dezynfekcji.

  Noszenie rękawiczek zapobiega przenoszeniu sie wirusa z przedmiotów np. dokumentów podczas kontaktów z osobami z zewnątrz na pracownika.

   

   

   

   

   

 • Bezpieczny powrót do szkoły - film edukacyjny

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  Wtorek 1 września spotykamy się na hali GOSTiR (obok szkoły):

  • godzina 8.30 , rok szkolny rozpoczynają klasy 0 - 3,
  • godzina 9.30 , rok szkolny rozpoczynają klasy 4 - 8.

   Na terenie hali GOSTiR obowiązuje nakaz chodzenia w maseczkach lub przyłbicach.

   W tym dniu nie ma dojazdu autobusem szkolnym.
 • Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec rodzica/opiekuna prawnego dotyczącego zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

  Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec rodzica/opiekuna prawnego dotyczącego zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

  Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec rodzica/opiekuna prawnego
  dotyczącego  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (pomiar temperatury i wszystkie działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników
  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie).

   

  1. Administratorem Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia  danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Dźwirzynie, ul. Sportowa 27, tel.: 094 3585410,   mail: szkola@dzwirzyno.pl

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie możliwy jest pod numerem tel. nr 693758674 lub adresem email: bartlomiejparusspdzwirzyno@gmail.com

  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO), w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, statutu jednostki, a także ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa.

  4. Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia  dane osobowe przechowywane będą przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Koszalinie.

  5. Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

  6. Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia  dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

  7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  8. Pani/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

  10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące  danych osobowych ucznia nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.

   

   

   

   

 • Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2020

  Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2020

  Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty  2020

   

  j. polski - wynik szkoły – 57,43 % - stanin średni

  kraj- 59 %
  województwo- 55,25 %
  powiat -57,19 %
  gmina -53,11 % 

  matematyka - wynik szkoły – 47,81 % - stanin wyżej średni

  kraj- 46 %
  województwo- 42,52 %
  powiat -41,26 %
  gmina -39,23 % 

  język angielski - wynik szkoły -73,43% - stanin bardzo wysoki

  kraj- 54 %
  województwo- 52,31 %
  powiat -53,96 %
  gmina -48,07 % 

  Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom serdecznie gratulujemy :)

 • Wyniki egzaminów

  Wyniki egzaminów

  W piątek (31 lipca) w godzinach 10.00 - 14.00, będzie możliwość odebrania zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Także do  uczniów klas ósmych została wysłana informacja w dzinniku Librus, w jaki sposób można sprawdzić swoje wyniki online.

 • Dziękujemy :)

  Dziękujemy :)

  My, Nauczyciele dziękujęmy za tak piękny list od klasy 8 na pożegnanie. 

 • OSIĄGNIĘCIA PLASTYCZNE

  OSIĄGNIĘCIA PLASTYCZNE

  Blanka Marchlewska otrzymała wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci "BEZPIECZNIE NA WSI: NIE RYZYKUJESZ, GDY ZWIERZĘTA ZNASZ I SZANUJESZ".

  W konkursie wzięło udział 1112 uczniów ze 136 szkół podstawowych. 

  Gratulujemy sukcesów artystycznych. 

 • # GaszynChallenge dla Franka

  # GaszynChallenge dla Franka

  Po zakończeniu roku szkolnego i rozdaniu świadectw,  uczniowie  klasy 8 oraz nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie, wzięli udział w akcji  #GaszynChallenge. Poniżej odnośnik do szczegółów tej akcji na szkolnej stronie Facebook'a - zapraszamy do jej przejrzenia.

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  Zakończenie roku szkolnego to wyjątkowy i uroczysty dzień. W tym roku, z powodu zagrożenia koronawirusem, miało ono trochę inny charakter. Strój galowy uzupełniały maseczki ochronne, a uczniowie i rodzice zachowywali wymagany dystans. Na przekór wszystkim przeciwnościom losu udało nam się spotkać w mniejszych grupach i wręczyć świadectwa uczniom wszystkich klas. Pożegnaliśmy także absolwentów, którzy wkrótce rozpoczną kolejny etap edukacji w innych szkołach. Życzymy im, aby w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, a także zyskali nowych, wspaniałych kolegów, koleżanki, a nawet przyjaciół, by na swojej drodze spotkali życzliwych a jednocześnie wymagających nauczycieli. Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy otrzymali promocję do kolejnej klasy. Ci, którzy wyróżnili się swoimi sukcesami i osiągnięciami, otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem, stypendia naukowe oraz nagrody za udział w konkursach i godne reprezentowanie naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim Rodzicom, za ich zaangażowanie i nieustające wsparcie oraz podejmowane działania na rzecz społeczności szkolnej. Życzymy wszystkim słonecznych i wspaniałych wakacji.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
  ul. Sportowa 27
  78-131 Dźwirzyno
 • 94/3585410 (sekretariat)

Galeria zdjęć