Nawigacja

 • Dziękujemy :)

  Dziękujemy :)

  My, Nauczyciele dziękujęmy za tak piękny list od klasy 8 na pożegnanie. 

 • OSIĄGNIĘCIA PLASTYCZNE

  OSIĄGNIĘCIA PLASTYCZNE

  Blanka Marchlewska otrzymała wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci "BEZPIECZNIE NA WSI: NIE RYZYKUJESZ, GDY ZWIERZĘTA ZNASZ I SZANUJESZ".

  W konkursie wzięło udział 1112 uczniów ze 136 szkół podstawowych. 

  Gratulujemy sukcesów artystycznych. 

 • # GaszynChallenge dla Franka

  # GaszynChallenge dla Franka

  Po zakończeniu roku szkolnego i rozdaniu świadectw,  uczniowie  klasy 8 oraz nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie, wzięli udział w akcji  #GaszynChallenge. Poniżej odnośnik do szczegółów tej akcji na szkolnej stronie Facebook'a - zapraszamy do jej przejrzenia.

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  Zakończenie roku szkolnego to wyjątkowy i uroczysty dzień. W tym roku, z powodu zagrożenia koronawirusem, miało ono trochę inny charakter. Strój galowy uzupełniały maseczki ochronne, a uczniowie i rodzice zachowywali wymagany dystans. Na przekór wszystkim przeciwnościom losu udało nam się spotkać w mniejszych grupach i wręczyć świadectwa uczniom wszystkich klas. Pożegnaliśmy także absolwentów, którzy wkrótce rozpoczną kolejny etap edukacji w innych szkołach. Życzymy im, aby w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, a także zyskali nowych, wspaniałych kolegów, koleżanki, a nawet przyjaciół, by na swojej drodze spotkali życzliwych a jednocześnie wymagających nauczycieli. Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy otrzymali promocję do kolejnej klasy. Ci, którzy wyróżnili się swoimi sukcesami i osiągnięciami, otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem, stypendia naukowe oraz nagrody za udział w konkursach i godne reprezentowanie naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim Rodzicom, za ich zaangażowanie i nieustające wsparcie oraz podejmowane działania na rzecz społeczności szkolnej. Życzymy wszystkim słonecznych i wspaniałych wakacji.

 • Sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

  Sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

  WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

  W  roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły odnieśli naukowe sukcesy zdobywając tytuły laureatów i finalistów z kilku przedmiotów.

  Najwięcej tytułów zdobył  Aleksy Smal  kl. VIII. Uzyskał dwa tytuły laureata:   Konkursu Historycznego oraz  Konkursu  Wiedzy o Społeczeństwie. Ponadto uzyskał tytuł finalisty  Konkursu  Biologicznego.

  Kolejne sukcesy to:

  • podwójny tytuł finalisty, jaki uzyskał Filip Smal kl. VIII w Konkursie Historycznym oraz Konkursie  Wiedzy o Społeczeństwie.
  • Laura Maryszewska kl. VIII finalistka  Konkursu  Języka Polskiego
  • Franciszek Kolikow kl. VIII finalista Konkursu  Matematycznego
  • Nadia Ilin kl. VII finalistka Konkursu Języka Angielskiego.

   

  Wojewódzkie konkursy przedmiotowe wymagają   dużego wkładu pracy i wiedzy.  Dają uczniom kończącym szkołę podstawową nie tylko satysfakcję i oceny celujące z  przedmiotów.  Jeśli zostanie się ich  laureatem – uczeń ma gwarancję przyjęcia do wymarzonej szkoły w województwie w pierwszej kolejności. Tytuł finalisty daje ósmoklasistom 7 dodatkowych punktów w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, natomiast dwa tytuły finalisty( lub więcej)  dają punktów 10.   

   

  Tytuł laureata i finalisty  Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie jest dla naszej szkoły szczególnym wyróżnieniem, gdyż uczniowie z Dźwirzyna byli jedynymi reprezentantami szkół podstawowych  powiatu kołobrzeskiego, którym udało się przejść do III etapu i rywalizować o nie na szczeblu wojewódzkim.

   

  Cieszymy się, że kolejny raz możemy pochwalić się sukcesami naszych uczniów. Wszystkim zwycięzcom i ich nauczycielom – GRATULUJEMY!

   

 • Czas egzaminów

  Pomimo niezwyklaj sytuacji związanej z pandemią Covid-19 uczniowie naszej szkoły dzielnie przystępują do kolejnych części egzaminu ósoklasisty, który odbywa się w dniach 16-18.06.2020 r.Zarówno uczniom jak i nauczycielom naszej szkoły towarzyszy w tym czasie wiele emocji.Wszystkim zdającym życzymy połamania piór.

 • Procedury organizowania i przebiegu egzaminów

  Procedury organizowania i przebiegu egzaminów

  Proszę zapoznać się z informacja dotyczącą przebiegu i organizacji egzaminów:


 • Szkolna moda

  Szkolna moda

          W ramach zajęć plastycznych uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dżwirzynie mieli możliwość malowania swoich ubrań farbami do tkanin. Stworzyli wiele oryginalnych kreacji modowych. Ich autorski design możemy podziwiać na przedstawionych zdjęciach.

 • UWAGA! Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

  UWAGA! Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zamieszcza poniżej informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w wersji obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020.

 • Zamknięcie szkoły do 26.06.2020 r.

  Zamknięcie szkoły do 26.06.2020 r.

  Ze względu na wciąż panującą epidemię koronawirusa w Polsce, szkoła pozostaje zamknięta do 26 czerwca.

  Podczas zawieszenia zajęć lekcyjnych MEN rekomenduje naukę zdalną poprzez Internet.

   

 • 1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku
 • Epodreczniki.pl

  Epodreczniki.pl

  Szanowni Państwo,

  Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z nową funkcjonalnością Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej dostępnej pod adresem epodreczniki.pl. 

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym piśmie, a także na stronie internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/epodrecznikipl--nowe-funkcjonalnosci-platformy

  Z poważaniem

  Alina Sarnecka

  Dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji

   

  Załącznik:

  Komunikat dotyczący zamieszczenia nowego narzędzia na ZPE.docx (https://dokumenty.men.gov.pl/Komunikat_dotyczący_zamieszczenia_nowego_narzedzia_na_ZPE.docx)

 • Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

  Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

  W załączeniu przekazuję rozporządzenie oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z materiałami oraz udostępnienie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

  Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja, na której na bieżąco udostępniamy wszystkie najważniejsze informacje.

  Z poważaniem

  Dariusz Piontkowski

  Minister Edukacji Narodowej

   

  Załączniki:

  1. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy (https://dokumenty.men.gov.pl/Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30c_–_Egzaminy.pdf)

  2. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy (https://dokumenty.men.gov.pl/Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30c_–_Egzaminy.pdf)

  3. Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – komunikat MEN (https://dokumenty.men.gov.pl/Zasady_przeprowadzania_egzaminow_w_2020_r_–_regulacje_prawne_–_komunikat_MEN.docx)

   

 • XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Tradycje wielkanocne”

  XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Tradycje wielkanocne”

        W miesiącu marcu  nasi uczniowie uczestniczyli w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Tradycje wielkanocne”. Organizatorem konkursu był Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Na tegoroczną edycję nadesłano 1355 prac z całej Polski.

      Dużym osiagnięciem było uzyskanie II miejsca przez Ninę Kondratowicz  z  klasy 1  oraz  wyróżnienia przez Karolinę Koziurę z klasy 6.

  Gratuluję i życzę dalszych sukcesów artystycznych.

    Trzymam również kciuki za uczniów, którzy podczas pracy zdalnej wzięli udział w nastepujacych konkursach:

  • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Palmiarnię poznańską;
  • Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny  pt. „Ratujemy Świat”;
  • Wojewódzki Konkurs plastyczny pt. „Rodzina razem”;

  Dziękuje za zaangażowanie  i kreatywność . Renata Jankowska

 • Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

  Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
 • Zasady przyjęć do klasy I na rok szkolny 2020/2021

  Zasady przyjęć do klasy I na rok szkolny 2020/2021

  Zasady przyjęć do klasy I

  na rok szkolny 2020/2021

  Informacje ogólne

  1. Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

   

  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  1. Dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie , na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 20 marca 2020 r.

  Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nie obwodowa).

  Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły

   • kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

  Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

  Kandydaci spoza obwodu

   • kandydaci, dla których Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie  nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
   • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
   • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
   • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
   • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Zarządzeniu nr 12/2020 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2020.
   • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji)  szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

   

  PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

   Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Gminie Kołobrzeg w wieku:

  1) 6-letnie (rocznik 2014) – realizacja rocznego obowiązkowego przygotowania       przedszkolnego,

  2) 5-, 4- i 3-letnie prawo do wychowania przedszkolnego.

  Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

  1. Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.
  2.  Termin składania wniosków: do  20.03.2020 r..
    
  3. Przedłuża się termin składania wniosków do 27 marca 2020 r.
  4. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej lub wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 prosimy wysyłać w formie skanów lub fotografii dokumentów poprzez elektroniczną pocztę:  szkola@dzwirzyno.pl

   

  Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone w systemie papierowym, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

  Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

 • Prace plastyczne online

  Prace plastyczne online

  Rozeta , mandala to kompozycja na planie koła.

  Piękne prace uczniów z klasy VI i VII  :)

  Gratulujemy wykonawcom kreatywności - brawo !!!

 • Egzamin ósmoklasisty - decyzja MEN

  Egzamin ósmoklasisty - decyzja MEN

  Od 16 czerwca rozpocznie się egzamin dla uczniów klas ósmych.

 • Organizacja zdalnego nauczania.

  Organizacja zdalnego nauczania.
strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
  ul. Sportowa 27
  78-131 Dźwirzyno
 • 94/3585410

Galeria zdjęć