Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

Nawigacja

PPOŻ Bezpieczny Internet Żyjmy zdrowo ! BRD - ruch drogowy Ekologia TIK Bezpieczne ferie zimowe Pracownia komputerowa Szkolna biblioteka Regulamin korzystania z telefonów SPORT Bezpieczne wakacje Moje hobby, sukcesy, zamiłowania OSE

Uczniowie

Pracownia komputerowa

Regulamin pracowni komputerowej

 

Postanowienia ogólne:

 1.  Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela.
 2.  W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela.
 3.  Obowiązkiem ucznia jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP.
 4.  Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej oraz żucia gumy.
 5.  Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni (administrator).
 6. Uczniowie mają obowiązek używania wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
 7. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 8. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 9. Zabrania się instalowania w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
 10. Dostęp do Internetu można uzyskać jedynie za wyraźną zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 11. Zabrania się zmieniania stanowiska pracy oraz przemieszczania się po klasie bez wyraźnej zgody nauczyciela.
 12. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć:

 1. Przed przystąpieniem do pracy z komputerem, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 2. Dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).
 3. Przy dużym nasłonecznieniu pracowni, dyżurni, po uzgodnieniu z nauczycielem, powinni opuścić rolety.

Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć:

 1. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy.
 2. Obowiązkiem dyżurnych jest przewietrzenie pracowni, podniesienie rolet, dopilnowanie uporządkowania stanowisk pracy oraz zgłoszenie tego faktu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Dyżurni wraz z nauczycielem opuszczają pracownię ostatni.
 3. Za wszelkie uszkodzenia wynikłe ze świadomego działania ucznia materialną odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

Na tej stronie pobierzesz programy komputerowe, z których korzystamy na lekcjach:

PLIKI ĆWICZENIOWE

 • pliki graficzne (JPG) do edycji (pobierz go klikając prawym klawiszem myszki i wybierz polecenie "Zapisz obrazek  jako").
 •      

 

 • pliki muzyczne (mp3) -  pobierz klikając na nazwę prawym klawiszem myszki wybierac polecenie "Zapisz element docelowy jako": Reksio.mp3
 • pliki filmowy (wmv) - pobierz klikając na nazwę prawym klawiszem myszki wybierac polecenie "Zapisz element docelowy jako": motylek_CC.wmv
 • pliki do Scratch:

 

Arkusz Kalkulacyjny   

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
  ul. Sportowa 27
  78-131 Dźwirzyno
 • 94/3585410 (sekretariat)

Galeria zdjęć