Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

Nawigacja

PPOŻ Bezpieczny Internet Żyjmy zdrowo ! BRD - ruch drogowy Ekologia TIK Bezpieczne ferie zimowe Pracownia komputerowa Szkolna biblioteka Regulamin korzystania z telefonów SPORT Bezpieczne wakacje Moje hobby, sukcesy, zamiłowania OSE

Uczniowie

BRD - ruch drogowy

Karta rowerowa - informacje, przepisy, testy, krzyżówki         

Uczniu !!!

Na tej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne pomoce do nauki, które przygotują Cię do zdobycia karty rowerowej.


 

 
 • Zasady otrzymania karty rowerowej w naszej szkole
 •   

 

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY  ROWEROWEJ

w  Szkole Podstawowej w Dźwirzynie.

 

 1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 lat .
 2. Karta  rowerowa jest wydawana w szkole bezpłatnie.
 3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę jest zgoda rodzica i wychowawcy klasy w formie podpisu na arkuszu zaliczeń.  Zgoda rodziców jednocześnie jest deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do wydania karty  rowerowej.
 4. Uczniowie do egzaminu teoretycznego są przygotowywani przez nauczyciela zajęć technicznych w formie zajęć lekcyjnych – wychowanie komunikacyjne.
 5. Uczniowie mają prawo dostarczyć do szkoły na czas egzaminu sprawny rower, którym będą sprawdzane umiejętności jazdy rowerem  ( szkoła dysponuje własnymi rowerami).
 6. Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się w określonym przez nauczyciela czasie i miejscu.
 7. Egzamin składa się z:
  1. części teoretycznej - pytania testowe,
  2. części praktycznej - jazda  rowerem.
 8. Tematyka egzaminu teoretycznego: 
 • podstawowe manewry na drodze,
 • znaki i sygnały drogowe,
 • typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania drogi głównej z drogami podporządkowanymi, skrzyżowania dróg równorzędnych i z ruchem okrężnym),
 • wyposażenie roweru i obsługa,
 • czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo,
 • pierwsza pomoc.
 1. Warunkiem uzyskania zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie przez ucznia  poprawnych odpowiedzi z działów : bezpieczeństwa , znaków drogowych i kolejności przejazdu przez skrzyżowania. W każdym z tych działów jest dopuszczalny jeden  błąd.
 2. Sprawdzian praktyczny odbywa się w wyznaczonym miejscu.
 3.  Część praktyczna polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:
  1.  przestrzegania przepisów w ruchu drogowym
  2.  umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:
   1. pozycja kierującego na pojeździe
   2. upewnienie się o możliwości jazdy
   3. płynne ruszanie z miejsca
   4. upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy
   5. płynna jazda po prostej i ósemce, wytyczonym pasem bez podpierania się nogami
   6. hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu

 

 1. Uczeń we własnym zakresie ma obowiązek nauczyć się jazdy na rowerze i posiadać go w trakcie sprawdzianu praktycznego (na dzień dzisiejszy szkoła dysponuje rowerami).
 2.  Uczeń we własnym zakresie zapewnia sobie sprawny rower na test praktyczny. Pojazd na miejsce egzaminu dostarcza osoba, która posiada uprawnienia do poruszania się na nim po drogach publicznych i jest za niego odpowiedzialna.
 3.  Rower musi być sprawny.
 4.  Nauczyciel  nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie roweru podczas ćwiczeń i egzaminu.
 5.  Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się w określonym przez nauczyciela czasie i miejscu.

UWAGA !!!

1. Do odebrania karty  rowerowej niezbędne jest posiadanie zdjęcia formatu legitymacyjnego.

2. Karta rowerowa jest potrzebna np. do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
  ul. Sportowa 27
  78-131 Dźwirzyno
 • 94/3585410 (sekretariat)

Galeria zdjęć