Nawigacja

Rachunek Rady Rodziców Wzory wniosków i kryteriów zgłoszeń do szkoły Dyżury nauczycieli Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć Egzamin ósmoklasisty Bezpieczny Internet Profilaktyka uzależneń Wyprawka szkolna Bezpieczne wakacje Regulamin korzystania z szafek Podjęcie nauki w oddziale przedszkolnym Klauzula informacyjna przy rekrutacji Terminy rekrutacji 2019/2020 Turnysy rehabilitacyjne dla dzieci - 2019

Dla rodziców

Wzory wniosków i kryteriów zgłoszeń do szkoły

Zarządzenie Nr  12/2018/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Dźwirzynie
z dnia 11 lutego 2019 r.

 

W sprawie: ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/20, dla których gmina jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie:

Na podstawie art. 154  ust. 1 pkt 1oraz ust.3, w związku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996, z późn.zm)oraz Zarządzenia  Nr 11 A/2019 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/20, dla których gmina jest organem prowadzącym.

zarządza się co następuje:

 

 

§1

Wprowadza się do stosowania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie   terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Kołobrzeg  jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2019/20

 

stanowiący załącznik  do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Załączniki do pobrania i wydrukowania:

Wniosek_o_przyjecie_do_szkoly_uczniow_spoza_obwodu.pdf

Zgloszenie_kandydata_do_szkoly_podstawowej.pdf

Zaswiadzenie_z_zakladu_pracy.pdf

Zgloszenie_do_oddzialu_przedszkolnego.pdf

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_6_do_kl._I.pdf

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
    ul. Sportowa 27
    78-131 Dźwirzyno
  • 94/3585410

Galeria zdjęć