Nawigacja

Dla rodziców

Wzory wniosków i kryteriów zgłoszeń do szkoły

Zarządzenie Nr  12/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Dźwirzynie
z dnia 23 lutego 2018 r.

 

W sprawie: ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/19, dla których gmina jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie:

art. 154 ust. 1 pkt 1w związku z art.. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia a4 grudnia 2016. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59 ze zm.), Zarządzenia Nr 18/2018 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/19,  dla których gmina jest organem prowadzącym, zarządza się co następuje:

 

 

§1

Wprowadza się do stosowania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie   terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Kołobrzeg  jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2018/19

 

stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Załączniki do pobrania i wydrukowania:

2018_Wniosek_o_przyjecie_do_szkoly_uczniow_spoza_obwodu.pdf

2018_Zgloszenie_kandydata_do_szkoly_podstawowej.pdf

2018_Zaswiadzenie_z_zakladu_pracy.pdf

2018_Zgloszenie_do_oddzialu_przedszkolnego.pdf

2018_Wniosek_o_przyjecie_dziecka_6_do_kl._I.pdf

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
    ul. Sportowa 27
    78-131 Dźwirzyno
  • 94/3585410

Galeria zdjęć