Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

Nawigacja

PPOŻ Bezpieczny Internet Żyjmy zdrowo ! BRD - ruch drogowy Ekologia TIK Bezpieczne ferie zimowe Pracownia komputerowa Szkolna biblioteka Regulamin korzystania z telefonów SPORT Bezpieczne wakacje Moje hobby, sukcesy, zamiłowania OSE

Uczniowie

TIK

Kodeks TIK w naszej szkole   

 

1. Na lekcjach nie używamy telefonów komórkowych – telefon  w trybie MILCZY.

2. Przestrzegamy praw autorskich, jako własności innych osób.

3. Z informacji w Internecie korzystamy w sposób mądry i krytyczny.

4. Korzystamy z TIK w ramach lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych w miarę potrzeby np. podsumowanie działu, przygotowania do sprawdzianu, powtórek do sprawdzianu szóstoklasisty.

5. Poznajemy i przestrzegamy netetykietę, czyli tzw.sieciowy Savoir-Vivre
(regulamin internaty znajduje się w pracowni komputerowej !)

6. Znamy i przestrzegamy zasady korzystania z portali społecznościowych tj.: NK, TWITTER, FACEBOOK.

7. Nauczycielom, którzy udostępnili nam swoje adresy e-mail oraz wyrazili na to zgodę, wysyłamy zadania domowe i inne prace wykorzystując pocztę elektroniczną.

9. Wszystkie ważne informacje z życia szkoły publikujemy na stronie internetowej szkoły.

10. Z pracowni komputerowej korzystamy nie tylko na informatyce, ale także na innych przedmiotach.

11. Nauczyciele umożliwiają nam dostęp do komputerów i Internetu po zajęciach lekcyjnych.

12. Nie wchodzimy na niedozwolone strony internetowe.

13. Nie mamy zaufania do osób poznanych przez Internet oraz wiemy, jak reagować na oszustwa internetowe.

14. Dbamy o zabezpieczenie komputera.

15. Pamiętamy, że w sieci nie jesteśmy bezkarni i anonimowi.

16. Uczymy dorosłych (rodziców, dziadków) jak korzystać z TIK.                                

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
    ul. Sportowa 27
    78-131 Dźwirzyno
  • 94/3585410 (sekretariat)

Galeria zdjęć